Compensation plate türkçesi Compensation plate nedir

  • Denge levhası.

Compensation plate ingilizcede ne demek, Compensation plate nerede nasıl kullanılır?

Compensation : Bireyin, belli bir çalışma alanında başarı göstererek ya da özel bir davranış yolu seçerek, bilinçli ya da bilinçsiz olarak geliştirdiği yetersizlik ve aşağılık duygularını yenmesiyle kişiliğini dengede tutması. Yedekleme. Taşınmazı kamulaştırılan bir kimseye, yasalarda belirtilen yöntemlere göre hesaplanarak verilmesi gereken ödence. Taviz. Bedel. Ücret. Faydalı taraf. Telafi. Bireylerin, toplumsal kümelerin toplum içindeki yerlerine yönelmiş bir çekince saydıkları etkileri önlemek, onlardan kaçınmak ya da onları gidermek üzere gösterdikleri bir tepki. Sistemler ve organlarda bir bölümün çalışması bozulduğu zaman diğer bir bölümün fazla çalışarak onun işini üzerine alması.

Plate : Klişe yapmak. Tabak. Gümüş kaplamak. Plaka. Altın kaplamak. Sac. Kaplamak. Levha kaplamak. Levha yapmak. Levha.

Compensation coil : Denge bobini. Dengeleme bobini.

Compensation depth : Fotosentez ile üretilen oksijenin, solunum olayı ile tüketilene eşitlendiği su kesimi seviyesi. Kompenzasyon derinliği.

Compensation for injuries : Kaza ödencesi. Dokuncalı olaylarda işçiye verilen dokunca ödencesi.

Compensation pendulum : Dengeleme sarkacı.