Compensation depth türkçesi Compensation depth nedir

  • Fotosentez ile üretilen oksijenin, solunum olayı ile tüketilene eşitlendiği su kesimi seviyesi.
  • Kompenzasyon derinliği.

Compensation depth ingilizcede ne demek, Compensation depth nerede nasıl kullanılır?

Compensation : Bireylerin, toplumsal kümelerin toplum içindeki yerlerine yönelmiş bir çekince saydıkları etkileri önlemek, onlardan kaçınmak ya da onları gidermek üzere gösterdikleri bir tepki. Ödence. Mükafat. Bedel. Tazmin. Faydalı taraf. Taşınmazı kamulaştırılan bir kimseye, yasalarda belirtilen yöntemlere göre hesaplanarak verilmesi gereken ödence. Yedekleme. Karşılama. Örneklemeyle elde edilen bir örnek evrende çeşitli nedenlerle örnekten düşürülenlerin yerine konmak üzere daha başlangıçta örnek büyüklüğünün % 10 kadar büyük tutulması.

Depth : Derinlik. Derin yer. Dip. Yoğunluk. Koyuluk. Ahlak azlığı. Bolluk. Engin. Umman. En derin nokta.

Compensation coil : Dengeleme bobini. Denge bobini.

Compensation for injuries : Dokuncalı olaylarda işçiye verilen dokunca ödencesi. Kaza ödencesi.

Compensation pendulum : Dengeleme sarkacı.

Compensation plate : Denge levhası.