Compensation pendulum türkçesi Compensation pendulum nedir

  • Dengeleme sarkacı.

Compensation pendulum ingilizcede ne demek, Compensation pendulum nerede nasıl kullanılır?

Compensation : Tazminat. Ödün. Ücret. Herhangi bir zarara yol açan kişinin bu zararı karşılaması için ödemesi gereken para. Kompenzasyon. Yedekleme. Tazmin. Taşınmazı kamulaştırılan bir kimseye, yasalarda belirtilen yöntemlere göre hesaplanarak verilmesi gereken ödence. Faydalı taraf. Mükafat.

Pendulum : Düşey doğrultunun iki yanında salınacak biçimde asılmış salınabilen nesne. Sarkaç. Pandül. Sarkaçlı. Düzgün salınım yapan, bir noktasından asılmış bir ağırlık. düzgün olarak gidip gelme devimi yapabilen herhangi bir düzen; saat içindeki ince, sarmal yay gibi. Rakkas. Fizik, uzay alanlarında kullanılır. Saat sarkacı. Sürekli değişen şey.

Compensation coil : Denge bobini. Dengeleme bobini.

Compensation depth : Fotosentez ile üretilen oksijenin, solunum olayı ile tüketilene eşitlendiği su kesimi seviyesi. Kompenzasyon derinliği.

Compensation for injuries : Dokuncalı olaylarda işçiye verilen dokunca ödencesi. Kaza ödencesi.

Compensation plate : Denge levhası.