Edi nedir Edi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Yapılış. Büyü: Ahmede edi yapmışlar. Dinle anlamında...

 
 
 

Ediben nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yapan, eden anlamında. Edibe : Terbiyeli, saygılı, nazik kimse. Edebiyatla ilgilenen kimse Anlam : Bir keli...

Edible nedir English: Are these edible? Turkish: Bunlar yenilebilir mi? English: Is this thing edible? Turkish: Bu şey yenilebilir mi? E...

Edible offal nedir ne demek

Edible offal nedir : Yiyecek. Yemlerin yenebilen kısımları. İnsan gıdası olarak kullanabilen. Yenir. Yemeklik. Yenmesinde sakınca olmayan. Yenebilir. Ye...

Edible rennet casein nedir ne demek

Edible rennet casein nedir : Yenilen. Yemeklik. Yiyecek. Yenebilir. İnsan gıdası olarak kullanabilen. Yenir. Yenilebilen. Yenilebilir. Yenmesinde sakınca olmaya...

Edibles nedir food : Tüketilebilir gıda. Yenilebilir gıda. Yenilebilir yemek. Edible offal : Kasaplık hayvanlardan elde edilen karaciğer, böbrek, b...

Edict nedir English: Ali and Mary got divorced, just like you predicted. Turkish: Ali ve Mary sadece tahmin ettiğin gibi boşandı. English: A...

Edictally nedir ne demek

Edictally nedir : İradeyle ilgili. Fermana özgü. Buyruk ile ilgili. Ferman ile ilgili. Fermanla ilgili. Nonpredictable : Önceden tahmin edilebilemeye...

Edification nedir ne demek

Edification nedir Sözcükler, direkt olarak Edification ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. : ...

Edifices nedir : Büyük bina. Büyük ve gösterişli bina. Büyük. Anıtsal önemde bina. Mersus. Mabet. Bina. Büyük yapı. Gösterişli yapı. Yapı. Edificati...

Edifier nedir : Bilgi edindiren. Öğreten. Bilgilendiren. Bilgi veren. Aydınlatan. Eğiten. Edified : Ahlakını yükseltmek. Moral vermek. Ahlaki anlam...

Edifies nedir : Ahlaki anlamda terbiye edilmiş. Moral vermek. Terbiye etmek. Ahlakını yükseltmek. Edifier : Bilgilendiren. Bilgi veren. Bilgi edind...

Edifying nedir English: The pastor's sermons may bore you, but they are morally edifying. Turkish: Papazın vaazları seni sıkabilir fakat onlar ...

Ediğe nedir Ediğe; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Ankara şehrinde, Elmadağ belediy...

Edik papuç nedir ne demek

Edik papuç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Terlik. Papuç : Çürük temelleri sağlamlaştırmak için çakılan kazıkların alt başına geçirilen demir parçası....

Edikçi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kunduracı. Edik : Yumuşak ve renkli sahtiyandan yapılmış yarım konçlu lapçın. Kısa çizme Kunduracı : Kundur...

Edikli nedir Edikli; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Niğde kenti. Edik : Yumuşak ve ...

Ediktirmek nedir ne demek

Ediktirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İnek sağılacağı zaman ya da biraz sağıldıktan sonra yavrularına emzirilmek. Edik : Yumuşak ve renkli sahtiy...

Edilcev nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sünnet. Edil : Roma tiyatrosunda oyunları parasal ve yönetsel açıdan koruyanlara verilen ad. Oyunları denet...

Edilebilme nedir ne demek

Edilebilme nedir Edilebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Edil : Roma tiyatrosunda oyunları parasal ve yönetsel açıdan koruy...

Edibane nedir Edibane; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça, farsça dillerine dayanır. Terbiyeli : Topluluk kurall...

Edibe nedir Edibe; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Edibe isminin anlamı, Edibe ne demek: Terbiyeli, saygılı, nazik kimse. Edebiyatla ilgil...

Edibility nedir ne demek

Edibility nedir English: Ali lost his credibility. Turkish: Ali güvenirliğini kaybetti. English: Tom has credibility problems. Turkish: Tom...

Edible food nedir ne demek

Edible food nedir : Yemlerin yenebilen kısımları. Yiyecek. Yemeklik. Yenilebilen. Yenebilir. Yenilebilir. Yenmesinde sakınca olmayan. İnsan gıdası olar...

Edible oil nedir ne demek

Edible oil nedir : Yemeklik. Yenilen. Yiyecek. Yenmesinde sakınca olmayan. İnsan gıdası olarak kullanabilen. Yemlerin yenebilen kısımları. Yenilebilen...

Edibleness nedir ne demek

Edibleness nedir : Güvenilirlik. Güven derecesi. Güvenilebilirlik. Güvenirlik. Incredibleness : İnanılamama durumu. İnanılmazlık. İnanılırlığın ötesin...

Edici ismi nedir ne demek

Edici ismi nedir Edici ismi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kendisinden herhangi bir eylem çıkan kimseyi veya şey...

Edictal nedir : Fermana özgü bir şekilde. Ferman ile ilgili bir şekilde. Fermanla ilgili olarak. İradeyle ilgili olarak. Buyruk ile ilgili olarak. ...

Edicts nedir English: The weatherman predicts snow for tonight. Turkish: Meteoroloji uzmanı bu gece için kar öngörüyor. : Yeni evlenmiş adam....

Edifice nedir : Mabet. Büyük bina. Bina. Büyük yapı. Yapı. Anıtsal önemde bina. Mersus. Büyük ve gösterişli bina. Büyük. Gösterişli yapı. Edificati...

Edified nedir : Bilgilendiren. Bilgi edindiren. Öğreten. Aydınlatan. Bilgi veren. Eğiten. Edifiers : Bilgilendiren. Bilgi veren. Eğiten. Aydınlatan...

Edifiers nedir : Bilgi veren. Aydınlatan. Eğiten. Bilgilendiren. Bilgi edindiren. Öğreten. Edified : Ahlakını yükseltmek. Terbiye etmek. Moral verme...

Edify nedir English: The pastor's sermons may bore you, but they are morally edifying. Turkish: Papazın vaazları seni sıkabilir fakat onlar ...

Edigey nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Anne. Anne : Çocuğu olan kadın, ana, valide, kocakarı, mader, nene, aba. Yavrusu olan dişi hayvan Osmanlıca...

Edik nedir Yerel Türkçe anlamı: Yünden örülerek yapılmış olan kadın terliği. Mısır yarması. Terlik. Çocuk ayakkabısı. İlgi. Kısa konçlu bir tür ...

Edikci nedir Teknik terim anlamı: Ayakkabıcı, mestçi. Edik : Yumuşak ve renkli sahtiyandan yapılmış yarım konçlu lapçın. Kısa çizme İç edikci : Me...

Ediklemek nedir ne demek

Ediklemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sağılan bir hayvanı ikinci kez sağmak. İnek sağılacağı zaman ya da biraz sağıldıktan sonra yavrularına emzi...

Ediksiz nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Derli toplu olmayan, düzensiz kimse. Edik : Yumuşak ve renkli sahtiyandan yapılmış yarım konçlu lapçın. Kıs...

Edil nedir Edil; Gösteri, Tiyatro, Yerleşim Merkezi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Roma tiyatrosunda maddi manevi o...

Edildüdül nedir ne demek

Edildüdül nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Geçim sıkıntısı çeken, fakir. Edil : Roma tiyatrosunda oyunları parasal ve yönetsel açıdan koruyanlara veri...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim