Feodal nedir Feodal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Feodal" ile ilgili cümle Dere...

 

Semi feodal nedir ne demek

Semi feodal nedir Semi : Yarı erekte. Tır kamyonu. Tır. Tek duvarla bitişik müstakil ev. Yarı. Yarım. Kısmen. Feodal : Ortaçağ avrupası'nın siyasi ve s...

Feodalism nedir ne demek

Feodalism nedir Semi feodal : Yarı feodal. Kapitalist üretim ilişkilerinin egemen olduğu, feodal üretim ilişkilerinin kısmi olarak azalma birlikte va...

Feodalizm nedir ne demek

Feodalizm nedir Feodalizm; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Derebeylik : Orta Çağda özellikle Batı Avrupa'da toprağı ve üzerinde yaşayan köylül...

Feodal sistem nedir ne demek

Feodal sistem nedir Feodal sistem; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Derebeyliğe dayanan siyasi, iktisadi ve sosyal siste...

Feodal üretim biçimi nedir ne demek

Feodal üretim biçimi nedir Feodal üretim biçimi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Marksist yaklaşımda toprak mülkiyetine ve top...

Yarı feodal nedir ne demek

Yarı feodal nedir Yarı feodal; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kapitalist üretim ilişkilerinin egemen olduğu, feodal ...

Feodalite nedir ne demek

Feodalite nedir Feodalite; bir tarih terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Derebeylik : Derebeyi yöneti...

Feodallik nedir ne demek

Feodallik nedir "Feodallik" ile ilgili cümle Feodal : Derebeylikle ilgili. Derebeylik : Orta Çağda özellikle Batı Avrupa'da toprağı ve üzerinde yaşay...

Sosyal Medya'da paylaş