Feodal sistem nedir, Feodal sistem ne demek

Feodal sistem; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür.

İktisat terim anlamı:

Derebeyliğe dayanan siyasi, iktisadi ve sosyal sistem. karşılığı derebeylik.

Stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, üretim araçların üzerindeki mülkiyetin derebeyine ait olduğu feodal mülkiyetle, köylü ve zanaatçının üretim aletlerindeki bireysel mülkiyetinin birarada bulunduğu ve köle üzerindeki mülkiyetin sınırlı olduğu toplum.

Feodal sistem anlamı, kısaca tanımı

Feodal : Derebeylikle ilgili

Sistem : Düzen. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Model, tip. Dizge. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Yol, yöntem.

Üretim araçları : Üretim sürecinde kullanılan iş, araç ve gereçlerin bütünü.

Derebeylik : Derebeyi olma durumu. Orta Çağda özellikle Batı Avrupa'da toprağı ve üzerinde yaşayan köylüleri tek bir kimsenin malı sayan siyasal düzen, feodalite. Derebeyi yönetimindeki bölge.

Bireysel : Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî.

Üzerinde : Üstünde. ile ilgili, üzerine.

Zanaatçı : Belli bir zanaatla uğraşan, bir zanaatı meslek edinen emekçi, zanaatkâr.

İktisadi : Ekonomik.

Derebeyi : Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse, kont. Zorba.

Mülkiyet : Sahiplik.

Sınırlı : Sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu. Az sayıda. Sınırlanmış, belirlenmiş, belirli, limitet.

 

Mülkiye : Devlet yönetimindeki sivil görevliler sınıfı.

İktisad : Tutum.

Derebey : Van kenti, Timar nahiyesine bağlı bir yer.

Siyasi : Siyasal. Siyasetçi, politikacı.

Derebe : Tahta perde, tahta bölme.

Sosyal : Toplumsal.

Toplum : Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet. Topluluk.

Zanaat : İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat. El ustalığı isteyen işler.

Üretim : Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı.

Diğer dillerde Feodal sistem anlamı nedir?

İngilizce'de Feodal sistem ne demek ? : feudal system, feudality, feodalism