İktisad nedir İktisad; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: tutum. İkti : Annesi öldüğü için başka koyun emmeye alıştırılan kuzu ya da oğlak. Çobana alışkın hayvan. Açgözlü. Annesiz babasız büyüdü...

 
 
 

İktisadi adalet nedir ne demek

İktisadi adalet nedir İktisadi adalet; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yasaların, hükümetlerin ve kurumların iktisadi etkinliklerde belli gruplara veya kişilere ayrıcalık tanımaksızın herkese eşit ve adil olmas...

İktisadi baskı nedir ne demek

İktisadi baskı nedir İktisadi baskı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Baskı gruplarının, kendi istek ve niyetleri doğrultusunda hükümetlerin iktisadi karar süreçlerini ve politikalarını etkilemesi. İktisadi kar...

İktisadi birlik nedir ne demek

İktisadi birlik nedir İktisadi birlik; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Üyeler arasındaki ticarette tüm engellerin kaldırılarak üçüncü ülkelere karşı ortak bir ticaret politikasının uygulandığı, emek ve sermayen...

İktisadi bütünleşme kuramları nedir ne demek

İktisadi bütünleşme kuramları nedir İktisadi bütünleşme kuramları; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İktisadi bütünleşmelerin oluşumunu ve etkilerini inceleyen kuram. İkti : Annesi öldüğü için başka koyun emmeye alıştırılan kuz...

İktisadi çelişki nedir ne demek

İktisadi çelişki nedir İktisadi çelişki; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Birey için akılcı olan iktisadi kararların toplum açısından akılcı olmaması ya da başlangıçta birey için doğru olan iktisadi kararın ters ...

İktisadi demokrasi nedir ne demek

İktisadi demokrasi nedir İktisadi demokrasi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İktisadi karar sürecine tüm bireylerin katılabilmesi ve fırsat eşitliğine sahip olması. İkti : Annesi öldüğü için başka koyun emmeye alış...

İktisadi eşitlik nedir ne demek

İktisadi eşitlik nedir İktisadi eşitlik; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İktisadi gönenç ve gelirin bireyler arasında eşit dağılımının sağlanması. Yoksulluğun ortadan kaldırılmasını, gelirin adil dağıtılmasını, ...

İktisadi etkinlik nedir ne demek

İktisadi etkinlik nedir İktisadi etkinlik; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ekonominin kaynak kullanımı ve dağılımında etkinliği gerçekleştirmesi durumu. karşılığı etkinlik, teknik etkinlik 1. İkti : Annesi öldüğü ...

İktisaden nedir ne demek

İktisaden nedir İktisaden; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Ekonomik : Az masraflı, hesaplı, iktisadi. Kolay kullanılabilen. En az çabayla en çok verim alınan, kazançlı. Ekonomi il...

İktisadi nedir ne demek

İktisadi nedir İktisadi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "İktisadi" ile ilgili cümleler Hukuki terim anlamı: tutumsal. İktisadiyat : Bir devletin ekonomik durumu. Ekonomik : En ...

İktisadi bakış nedir ne demek

İktisadi bakış nedir İktisadi bakış; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İktisadi karar birimlerinin iktisadi olay ve olguları algılamasına, buna bağlı olarak mevcut durumu ve geleceği değerlendirmesine temel olan ...

İktisadi belirlenimcilik nedir ne demek

İktisadi belirlenimcilik nedir İktisadi belirlenimcilik; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Marksist yaklaşımda, sosyal, siyasi, etik ve tarihi bütün gelişmelerin son kertede ekonomi tarafından belirleneceğini öne süren ku...

İktisadi bütünleşme nedir ne demek

İktisadi bütünleşme nedir İktisadi bütünleşme; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İki ya da daha fazla ülkenin iktisadi, mali ve sosyal alanlarda ortak politika izlemeleri. karşılığı gümrük birliği, iktisadi birlik, pa...

İktisadi coğrafya nedir ne demek

İktisadi coğrafya nedir İktisadi coğrafya; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Yeryüzünde iktisadi etkinliklerin yerleşim, dağılım ve uzamsal boyutta örgütlenmesini inceleyen yaklaşım. İkti : Annesi öldüğü için başka...

İktisadi çözümleme nedir ne demek

İktisadi çözümleme nedir İktisadi çözümleme; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Karmaşık iktisadi olayların, basitleştirici varsayımlardan hareketle modeller kurularak, neden ve sonuç ilişkilerinin çözümlenmesi. Çözüm...

İktisadi devlet teşekkülleri nedir ne demek

İktisadi devlet teşekkülleri nedir İktisadi devlet teşekkülleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İktisadi alanda kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda etkinlik göstermek ve sermaye birikimine katkıda bulunmak amacıy...

İktisadi eşitsizlik nedir ne demek

İktisadi eşitsizlik nedir İktisadi eşitsizlik; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İktisadi varlıklar ve milli gelirin bireyler, üretim faktörleri, kesimler ve coğrafi bölgeler arasında eşitsiz dağılımı. İkti : Annesi ...

İktisadi gönenç nedir ne demek

İktisadi gönenç nedir İktisadi gönenç; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Sahip oldukları kaynakların iktisadi karar birimlerine sağladıkları fayda düzeyi veya bunların toplamı. Göne : Gömlek. Küçük kardeş. Çocuk ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim

dart programlama dili