Feudality türkçesi Feudality nedir

  • İktisat alanında kullanılır.
  • Derebeyliğe dayanan siyasi, iktisadi ve sosyal sistem. krş. derebeylik stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, üretim araçların üzerindeki mülkiyetin derebeyine ait olduğu feodal mülkiyetle, köylü ve zanaatçının üretim aletlerindeki bireysel mülkiyetinin birarada bulunduğu ve köle üzerindeki mülkiyetin sınırlı olduğu toplum.
  • Derebeylik.
  • Zeamet.
  • Tımar.
  • Feodalite.
  • Feodal sistem.

Feudality ingilizcede ne demek, Feudality nerede nasıl kullanılır?

Feudalisation : Feodal bir sistem altında birleştirme eylemi. Feodal bir sistem getirme eylemi (ayrıca feudalization). Feodalizasyon.

Feudalise : Feodal bir sistem altına almak (ayrıca feudalize).

Feudalism : Feodalite. Tarih, sosyoloji alanlarında kullanılır. Toprak köleliğine dayalı toprak beyliği düzeni. Feodalizm. Feodallik. Özellikle batı avrupa'da toprağı ve üzerinde yaşayan köylüleri tek bir kimsenin malı sayan orta çağ siyasal düzeni. Derebeylik. Servaj rejimi.

Feudalist : Ortaçağ avrupası'nın siyasi ve sosyal sisteminin savunucusu veya taraftarı. Feodalizm taraftarı.

Feudalistic : Ortaçağ avrupası'nın siyasi ve sosyal sistemine ilişkin. Feodalizme ilişkin. Derebeyliğe ait.

Feudal system : Derebeylik sistemi. Feodal sistem. Köylülerin savaş zamanında hizmet eden lordlar tarafından korunduğu ortaçağ avrupası'nın siyasi ve sosyal sistemi. Feodal jüye. Derebeyliğe dayanan siyasi, iktisadi ve sosyal sistem. krş. derebeylik stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, üretim araçların üzerindeki mülkiyetin derebeyine ait olduğu feodal mülkiyetle, köylü ve zanaatçının üretim aletlerindeki bireysel mülkiyetinin birarada bulunduğu ve köle üzerindeki mülkiyetin sınırlı olduğu toplum. Feodal yapı.

 

Feudal lords : Derebeyi.

Feudalists : Feodalizm taraftarı. Ortaçağ avrupası'nın siyasi ve sosyal sisteminin savunucusu veya taraftarı.

Feudal society : Feodal toplum.

Feudal chief : Derebeyi. Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse. osmanlılarda önceleri devlet memuru iken sonraları kendi başına buyruk kesilerek xvıı. yüzyıl sonlarından bu yana anadolu'da devlet gücüne karşı gelen ailelere verilen ad.

İngilizce Feudality Türkçe anlamı, Feudality eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Feudality ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A shift in supply : Üreticilerin mal sunumunu etkileyen fiyat dışındaki değişkenlerde ortaya çıkan değişme sonucu sunumun artması veya azalması diğer bir deyişle sunum eğrisinin sağa (aşağıya, güneydoğuya) veya sola (yukarıya, kuzeybatıya) kayması. krş. sunumun sağa kayması, sunumun sola kayması. Sunum kayması.

 

Ability rent : Özel yeteneklere sahip olan kişilerin üretime katkılarının üstünde elde ettikleri kazanç fazlası. krş. kıtlık rantı. Yetenek rantı.

Serfdom system : Üzerinde yaşayanlarla birlikte toprakların derebeyine ait olduğu, elde edilen ürünün bir kısmının kendisine verildiği, buna karşılık onun da toprağı üzerinde yaşayan insanların güvenliğini sağladığı ortaçağdaki toprak düzeni. krş. derebeyi.

A change in individual demand : Bireysel istem kayması. Bir tüketicinin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu bireysel istemin artması veya azalması, diğer bir deyişle bireysel istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması.

A type mutual funds : Ağırlıklı olarak hisse senetlerinden oluşan ve iç tüzüklerinde (esas sözleşmelerinde) asgari sınırları belirtilmek koşuluyla, portföy değerinin en az % 25’ini özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine bağlanmış olan uzun vadeli yatırım fonu. A tipi yatırım fonu ortaklığı. A tipi yatırım fonu.

Abnormal budget : Olağan bütçeden ayrı bir belge olarak hazırlanan ve kabul edilen, her yıl tekrarlanmayan ve olağanüstü nitelik taşıyan harcama ve gelirleri gösteren özel bir bütçe. Olağanüstü bütçe.

Fief : Has. Derebeylik düzeninde bir beyin, kendi üstünde yer alan başka bir beye (ya da egemen güce) bağlılığı kabul etme ve belirli hizmetler yapma karşılığında iyesi olabildiği bir toprak parçası. Yurtluk. İkta.

Fiefs : Yurtluk. Has. İkta.

Feud : Düşmanlık. Kin beslemek. Kan gütmek. Anlaşmazlık içinde olmak. Kan davası. Kavga. Kavga etmek. Kan davasını sürdürmek. Kin. İhtilaflı olmak.

Fee : Fiyat. Vizite. Ücretini vermek. Görümlük. Kanunla belirlenen bazı kamu hizmetlerinden yararlanma karşılığında alınan vergi. Harç. Resmi dairelerde görülen hizmet karşılığı olarak iş sahibinden alınan para. Mirasla edinilen mülk. Vergin.

Feudality synonyms : feoff, feeing, fiefdom, seigniory, currying, abolition of forced labour convention, abnormal budget receipts, feuds, a pass through certificate, benefices, vassalage, a shift in individual demand, benefice, a group shares, feudal, appanages, seigneurialism, feudalism, a shift in demand, commandery, feu, abnormal budget expenditures, feoffment, ability to pay approach, feudal system, appanage, convert, manorialism, ability to pay principle, feod, manorial system, a change in demand, fiefdoms.

Feudality zıt anlamlı kelimeler, Feudality kelime anlamı

Imprudence : Akılsızlık. İhtiyatsızlık. Düşüncesizlik. Mantıksızlık. Tedbirsizlik.

Feudality ingilizce tanımı, definition of Feudality

Feudality kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Feudal form or constitution. The state or quality of being feudal.