Feudalism türkçesi Feudalism nedir

  • Feodalite.
  • Toprak köleliğine dayalı toprak beyliği düzeni.
  • Tarih, sosyoloji alanlarında kullanılır.
  • Servaj rejimi.
  • Derebeylik.
  • Feodallik.
  • Feodalizm.
  • Özellikle batı avrupa'da toprağı ve üzerinde yaşayan köylüleri tek bir kimsenin malı sayan orta çağ siyasal düzeni.

Feudalism ile ilgili cümleler

English: She wrote a paper on feudalism.
Turkish: O, feodalizm üzerine bir makale yazdı.

Feudalism ingilizcede ne demek, Feudalism nerede nasıl kullanılır?

Feudalisation : Feodal bir sistem altında birleştirme eylemi. Feodal bir sistem getirme eylemi (ayrıca feudalization). Feodalizasyon.

Feudalise : Feodal bir sistem altına almak (ayrıca feudalize).

Feudalist : Ortaçağ avrupası'nın siyasi ve sosyal sisteminin savunucusu veya taraftarı. Feodalizm taraftarı.

Feudalistic : Derebeyliğe ait. Feodalizme ilişkin. Ortaçağ avrupası'nın siyasi ve sosyal sistemine ilişkin.

Feudalists : Feodalizm taraftarı. Ortaçağ avrupası'nın siyasi ve sosyal sisteminin savunucusu veya taraftarı.

Feudal lord : Ortaçağda derebeylik sisteminde; üzerinde yaşayan insanlarla birlikte toprağın sahibi olan, şatolarda oturan, silahlı askerler besleyen asilzade. krş. derebeylik. Derebeyi.

Feudal mode of production : Feodal üretim biçimi. Marksist yaklaşımda toprak mülkiyetine ve toprak kölesi emeğine dayanan üretim biçimi.

 

Feudalize : Feodal bir sistem altına almak (ayrıca feudalise).

Feudality : Derebeyliğe dayanan siyasi, iktisadi ve sosyal sistem. krş. derebeylik stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, üretim araçların üzerindeki mülkiyetin derebeyine ait olduğu feodal mülkiyetle, köylü ve zanaatçının üretim aletlerindeki bireysel mülkiyetinin birarada bulunduğu ve köle üzerindeki mülkiyetin sınırlı olduğu toplum. Feodal sistem. Zeamet. Derebeylik. Tımar. Feodalite.

Feudal society : Feodal toplum.

İngilizce Feudalism Türkçe anlamı, Feudalism eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Feudalism ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Social structure : Herhangi bir toplumun ya da toplumsal kümenin yerleşik iç örgütleniş biçimi. Sosyal yapı. Bir toplumun düzenlendiği ve işlediği biçim. Toplumsal yapı. Bir topluluk içerisindeki çeşitli toplumsal gereksemeleri ve ilişkileri yoluna koyan; bu ilişkilere göre kurulan temel düzen, yapı. Sosyal ilişkiler özellikleri. Sosyal örgü.

Feudal system : Derebeylik sistemi. Köylülerin savaş zamanında hizmet eden lordlar tarafından korunduğu ortaçağ avrupası'nın siyasi ve sosyal sistemi. Feodal yapı. Feodal sistem. Feodal jüye. Derebeyliğe dayanan siyasi, iktisadi ve sosyal sistem. krş. derebeylik stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, üretim araçların üzerindeki mülkiyetin derebeyine ait olduğu feodal mülkiyetle, köylü ve zanaatçının üretim aletlerindeki bireysel mülkiyetinin birarada bulunduğu ve köle üzerindeki mülkiyetin sınırlı olduğu toplum.

 

Manorial system : Üzerinde yaşayanlarla birlikte toprakların derebeyine ait olduğu, elde edilen ürünün bir kısmının kendisine verildiği, buna karşılık onun da toprağı üzerinde yaşayan insanların güvenliğini sağladığı ortaçağdaki toprak düzeni. krş. derebeyi. Derebeylik sistemi. Tımar sistemi.

Seigneurialism : Derebeylik sistemi. Tımar sistemi. Üzerinde yaşayanlarla birlikte toprakların derebeyine ait olduğu, elde edilen ürünün bir kısmının kendisine verildiği, buna karşılık onun da toprağı üzerinde yaşayan insanların güvenliğini sağladığı ortaçağdaki toprak düzeni. krş. derebeyi.

Feudality : Derebeyliğe dayanan siyasi, iktisadi ve sosyal sistem. krş. derebeylik stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, üretim araçların üzerindeki mülkiyetin derebeyine ait olduğu feodal mülkiyetle, köylü ve zanaatçının üretim aletlerindeki bireysel mülkiyetinin birarada bulunduğu ve köle üzerindeki mülkiyetin sınırlı olduğu toplum. Feodal sistem. Tımar. Zeamet.

Fiefdoms : Tımar. Tımar veya tımar sahipliği. Arazinin sahibine hizmet eden köleler tarafından çalışılan ekili alan. Bir feodal lordun mülkü veya arazisi. Baskın bir grup veya insan tarafından kontrol edilen her türlü kuruluş veya mal mülk.

Fiefdom : Tımar veya tımar sahipliği. Baskın bir grup veya insan tarafından kontrol edilen her türlü kuruluş veya mal mülk. Arazinin sahibine hizmet eden köleler tarafından çalışılan ekili alan. Bir feodal lordun mülkü veya arazisi. Tımar.

Serfdom system : Üzerinde yaşayanlarla birlikte toprakların derebeyine ait olduğu, elde edilen ürünün bir kısmının kendisine verildiği, buna karşılık onun da toprağı üzerinde yaşayan insanların güvenliğini sağladığı ortaçağdaki toprak düzeni. krş. derebeyi.

Social organization : Sosyal örgüt. Temelinde belirli ve karşılıklı birtakım görevlerin yattığı toplumsal ilişkilerin ve etkinliklerin kurumlaşmış düzeni. Toplumsal örgüt. Sosyal örgütlenme. Sosyal organizasyon. Bir toplumsal kümenin üyeleri ya da bir toplumun kümeleri arasındaki belli görev ve yükümlülükleri dile getiren ilişkiler düzeni.

Manorialism : Derebeylik sistemi. Tımar sistemi. Üzerinde yaşayanlarla birlikte toprakların derebeyine ait olduğu, elde edilen ürünün bir kısmının kendisine verildiği, buna karşılık onun da toprağı üzerinde yaşayan insanların güvenliğini sağladığı ortaçağdaki toprak düzeni. krş. derebeyi.

Feudalism synonyms : social organisation, social system, structure, seigniory.

Feudalism ingilizce tanımı, definition of Feudalism

Feudalism kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The feudal system. A system by which the holding of estates in land is made dependent upon an obligation to render military service to the kind or feudal superior. Feudal principles and usages.