Flex nedir English: Ali is very flexible.Turkish: Ali çok değişkendir. English: Are you flexible?Turkish: Sen esnek misin? English: Ali isn't flexible.Turkish: Ali değişken değildir. English: Be more flexible....

 
 
 

Flexes nedir English: Tom has good reflexes.Turkish: Tom'un iyi refleksleri var. English: He has excellent reflexes.Turkish: O, mükemmel reflekslere sahip. English: The boy has good reflexes.Turkish: Çocuğun iyi refle...

Flexibilities nedir ne demek

Flexibilities nedir flexibilitiy : İstem değişikliklerine, değişen teknolojik koşullara ve üretim biçimlerine bağlı olarak firmaların işlendireceği işgücü miktarını belirleyebilme serbestisi. krş. işlevsel esneklik, ücret esnekliği. Sayısal e...

Flexible nedir English: How flexible are you?Turkish: Ne kadar esneksin? English: I was more flexible when I was younger.Turkish: Gençken daha esnektim. English: In living through these uncertain times, it is necessary to be ...

Flexible cable nedir ne demek

Flexible cable nedir : Eğilebilir. Esneyebilir. Esnek. Sabit olmayan. Bükülme esnekliği gösteren. Yumuşak başlı. Değişken. Esneklik. Elastiki. Bükülgen. Cable : Elektrik kablosu. [#Tel kablo. Yüksek akım çekebilen, telleri kalın bir yalıtkanla...

Flexible cord nedir ne demek

Flexible cord nedir : Elastik. Esneklik. Yumuşak başlı. Esneyebilir. Eğilebilir. Hareket kabiliyeti yüksek. Elastiki. Uysal. Değişken. Sabit olmayan. Cord : [#Bağlamak (kablo vb). İp. Yüksek akım çekebilen, telleri kalın bir yalıtkanla kaplı ...

Flexible employment nedir ne demek

Flexible employment nedir : Hareket kabiliyeti yüksek. Elastik. Sabit olmayan. Yumuşak başlı. Bükülme esnekliği gösteren. Esneyebilir. Uysal. Esner. Elastiki. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Employment : İş alma. Çalıştırma. Görevlendirme...

Flexible exchange rate system nedir ne demek

Flexible exchange rate system nedir : Esneklik. Sabit olmayan. Elastiki. Bükülgen. Esneyebilir. Eğilebilir. Değişken. Uysal. Hareket kabiliyeti yüksek. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Exchange : Bozdurmak. Tecim ve yapım işleriyle uğraşan kişilerin...

Flexible firm nedir ne demek

Flexible firm nedir : Esneklik. Sabit olmayan. Esneyebilir. Eğilebilir. Elastiki. Esner. Uysal. Hareket kabiliyeti yüksek. Yumuşak başlı. Bükülme esnekliği gösteren. Firm : Tecim kurumu adı. ortaklıkların tecimsel işlerde konularına göre kull...

Flex time nedir ne demek

Flex time nedir : Kordon. (kas) kasmak. Bükmek. Bükmek (kası). Esnetmek. Germek. Tel. Esnek kablo. Kablo. Eğmek. Time : Önel. Zamanlamak. Defa. Zamanlama yapmak. Vakit. Bir çağkuşağındaki katmanlı kayaçların oluş süresi. Kere. Kurmak. Saa...

Flexed nedir : Dışa veya içeriye doğru bükülmüş. Saptırılmış. Aşağı bükülmüş. Aşağı eğilmiş. Aşağı bükülmüş (botanikte doğrudan aşağıya doğru eğilen yaprakları veya taçyapraklarını tanımlamak için kullanılır). Reflexed : Yukarı aşağı d...

Flexibacter maritimus nedir ne demek

Flexibacter maritimus nedir Teknik terim anlamı: Cytophagaceae familyasına ait Flexibacter cinsinde yer alan, Gram negatif, sporsuz, kapsülsüz, flagellasız olmasına karşın nemli katı besi yerleri üzerinde kıvrılarak, bükülerek ve kayarak hareket eden...

Flexibility nedir ne demek

Flexibility nedir English: Lack of flexibility is an obstacle to one's progress.Turkish: Esneklik yokluğu birinin gelişmesinde bir engeldir. English: Flexibility is one of the many advantages of working from home.Turkish: Evde ç...

Flexible budget nedir ne demek

Flexible budget nedir : Yumuşak başlı. Esneyebilir. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Elastiki. Hareket kabiliyeti yüksek. Esneklik. Elastik. Esnek. Esner. Bükülme esnekliği gösteren. Budget : Yığın. Bütçe ayarlamak. Bütçelendirmek. Gel...

Flexible conductor nedir ne demek

Flexible conductor nedir : Hareket kabiliyeti yüksek. Sabit olmayan. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Esner. Esneyebilir. Eğilebilir. Değişken. Yumuşak başlı. Esnek. Elastiki. Conductor : Lider. Bir filmin müziklendirilmesinde ya da bir t...

Flexible disk nedir ne demek

Flexible disk nedir : Bükülme esnekliği gösteren. Hareket kabiliyeti yüksek. Elastiki. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Esneklik. Uysal. Değişken. Esnek. Eğilebilir. Esner. Disk : Her iki yüzü basık, yuvarlak cisim veya oluşum, disku...

Flexible exchange rate nedir ne demek

Flexible exchange rate nedir : Eğilebilir. Hareket kabiliyeti yüksek. Değişken. Uysal. Elastik. Sabit olmayan. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Esneyebilir. Bükülgen. Yumuşak başlı. Exchange : Mal, hizmet ve üretim faktörlerinin iktisadi kara...

Flexible exchange system nedir ne demek

Flexible exchange system nedir : Esner. Esneyebilir. Esnek. Hareket kabiliyeti yüksek. Uysal. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Eğilebilir. Bükülme esnekliği gösteren. Elastik. Elastiki. Exchange : Almak. Mal, hizmet ve üretim faktörlerinin ikti...

Flexible forestage nedir ne demek

Flexible forestage nedir : Elastiki. Esneyebilir. Esnek. Değişken. Sabit olmayan. Hareket kabiliyeti yüksek. Esner. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Bükülgen. Esneklik. Forestage : Çerçeve sahnenin önünde bulunan bir ile iki metre arasınd...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim