Flex nedir English: Ali is very flexible. Turkish: Ali çok değişkendir. English: Are you flexible? Turkish: Sen esnek misin? English: ...

 
 
 

Flexed nedir : Dışa veya içeriye doğru bükülmüş. Saptırılmış. Aşağı bükülmüş. Aşağı eğilmiş. Aşağı bükülmüş (botanikte doğrudan aşağıya doğru eğil...

Flexibacter maritimus nedir ne demek

Flexibacter maritimus nedir Teknik terim anlamı: Cytophagaceae familyasına ait Flexibacter cinsinde yer alan, Gram negatif, sporsuz, kapsülsüz, flagellasız olmas...

Flexibility nedir ne demek

Flexibility nedir English: Lack of flexibility is an obstacle to one's progress. Turkish: Esneklik yokluğu birinin gelişmesinde bir engeldir. Engl...

Flexible budget nedir ne demek

Flexible budget nedir : Yumuşak başlı. Esneyebilir. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Elastiki. Hareket kabiliyeti yüksek. Esneklik. Elastik. Esnek...

Flexible conductor nedir ne demek

Flexible conductor nedir : Hareket kabiliyeti yüksek. Sabit olmayan. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Esner. Esneyebilir. Eğilebilir. Değişken. Yumuş...

Flexible disk nedir ne demek

Flexible disk nedir : Bükülme esnekliği gösteren. Hareket kabiliyeti yüksek. Elastiki. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Esneklik. Uysal. Değişke...

Flexible exchange rate nedir ne demek

Flexible exchange rate nedir : Eğilebilir. Hareket kabiliyeti yüksek. Değişken. Uysal. Elastik. Sabit olmayan. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Esneyebil...

Flexible exchange system nedir ne demek

Flexible exchange system nedir : Esner. Esneyebilir. Esnek. Hareket kabiliyeti yüksek. Uysal. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Eğilebilir. Bükülme esnekliğ...

Flexible forestage nedir ne demek

Flexible forestage nedir : Elastiki. Esneyebilir. Esnek. Değişken. Sabit olmayan. Hareket kabiliyeti yüksek. Esner. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. ...

Flexible functional form nedir ne demek

Flexible functional form nedir : Eğilebilir. Elastiki. Esner. Bükülgen. Sabit olmayan. Uysal. Esnek. Esneklik. Yumuşak başlı. Elastik. Functional : İşlevsel. Görevs...

Flexible hours nedir ne demek

Flexible hours nedir : Eğilebilir. Esneyebilir. Değişken. Esnek. Bükülgen. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Hareket kabiliyeti yüksek. Esneklik. ...

Flexible labour market nedir ne demek

Flexible labour market nedir : Değişken. Elastik. Esneyebilir. Sabit olmayan. Bükülgen. Esnek. Uysal. Esner. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Bükülme esn...

Flexible plan nedir ne demek

Flexible plan nedir : Sabit olmayan. Esner. Esnek. Bükülgen. Uysal. Elastik. Elastiki. Eğilebilir. Değişken. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Pl...

Flexible pricing nedir ne demek

Flexible pricing nedir : Bükülme esnekliği gösteren. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Değişken. Elastiki. Elastik. Esner. Eğilebilir. Uysal. Esneye...

Flexible production system nedir ne demek

Flexible production system nedir : Bükülgen. Sabit olmayan. Değişken. Yumuşak başlı. Esneklik. Uysal. Bükülme esnekliği gösteren. Esneyebilir. Esnek. Esner. Productio...

Flexible rate nedir ne demek

Flexible rate nedir : Hareket kabiliyeti yüksek. Eğilebilir. Yumuşak başlı. Esner. Esneklik. Bükülme esnekliği gösteren. Elastik. Bükülgen. Esneyebilir. ...

Flexible standard nedir ne demek

Flexible standard nedir : Eğilebilir. Hareket kabiliyeti yüksek. Elastik. Esnek. Uysal. Sabit olmayan. Esneklik. Yumuşak başlı. Bükülme esnekliği gösteren. E...

Flexible tube nedir ne demek

Flexible tube nedir : Esnek. Elastik. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Bükülme esnekliği gösteren. Değişken. Hareket kabiliyeti yüksek. Eğilebil...

Flexible wage nedir ne demek

Flexible wage nedir : Değişken. Hareket kabiliyeti yüksek. Uysal. Esner. Yumuşak başlı. Esnek. Bükülme esnekliği gösteren. Bükülgen. Eğilebilir. Esneyebi...

Flex time nedir ne demek

Flex time nedir : Kordon. (kas) kasmak. Bükmek. Bükmek (kası). Esnetmek. Germek. Tel. Esnek kablo. Kablo. Eğmek. Time : Önel. Zamanlamak. Defa. Zaman...

Extension flex nedir ne demek

Extension flex nedir : Bir alacak ya da borç belgitinin altına aktarımı yapılmak ve imzalanmak amacıyla eklenen boş kağıt. Aktarım eki. Büyütme. İlave. Bi...

Flexes nedir English: Tom has good reflexes. Turkish: Tom'un iyi refleksleri var. English: He has excellent reflexes. Turkish: O, mükemm...

Flexibilities nedir ne demek

Flexibilities nedir flexibilitiy : İstem değişikliklerine, değişen teknolojik koşullara ve üretim biçimlerine bağlı olarak firmaların işlendireceği işgüc...

Flexible nedir English: How flexible are you? Turkish: Ne kadar esneksin? English: I was more flexible when I was younger. Turkish: Gençke...

Flexible cable nedir ne demek

Flexible cable nedir : Eğilebilir. Esneyebilir. Esnek. Sabit olmayan. Bükülme esnekliği gösteren. Yumuşak başlı. Değişken. Esneklik. Elastiki. Bükülgen. C...

Flexible cord nedir ne demek

Flexible cord nedir : Elastik. Esneklik. Yumuşak başlı. Esneyebilir. Eğilebilir. Hareket kabiliyeti yüksek. Elastiki. Uysal. Değişken. Sabit olmayan. Cor...

Flexible employment nedir ne demek

Flexible employment nedir : Hareket kabiliyeti yüksek. Elastik. Sabit olmayan. Yumuşak başlı. Bükülme esnekliği gösteren. Esneyebilir. Uysal. Esner. Elastiki. ...

Flexible exchange rate system nedir ne demek

Flexible exchange rate system nedir : Esneklik. Sabit olmayan. Elastiki. Bükülgen. Esneyebilir. Eğilebilir. Değişken. Uysal. Hareket kabiliyeti yüksek. Bilgisayar, fizik...

Flexible firm nedir ne demek

Flexible firm nedir : Esneklik. Sabit olmayan. Esneyebilir. Eğilebilir. Elastiki. Esner. Uysal. Hareket kabiliyeti yüksek. Yumuşak başlı. Bükülme esnekli...

Flexible fuel tubing nedir ne demek

Flexible fuel tubing nedir : Uysal. Esner. Bükülgen. Esnek. Bükülme esnekliği gösteren. Elastiki. Elastik. Hareket kabiliyeti yüksek. Eğilebilir. Esneyebilir. F...

Flexible hose nedir ne demek

Flexible hose nedir : Eğilebilir. Bükülgen. Esneklik. Esnek. Bükülme esnekliği gösteren. Elastik. Esner. Elastiki. Sabit olmayan. Değişken. Hose : Hortum...

Flexible joint nedir ne demek

Flexible joint nedir : Yumuşak başlı. Sabit olmayan. Esneklik. Hareket kabiliyeti yüksek. Esner. Bükülme esnekliği gösteren. Bilgisayar, fizik alanlarında...

Flexible model nedir ne demek

Flexible model nedir : Eğilebilir. Esnek. Esneyebilir. Yumuşak başlı. Esner. Değişken. Hareket kabiliyeti yüksek. Bükülgen. Bilgisayar, fizik alanlarında ...

Flexible price nedir ne demek

Flexible price nedir : Hareket kabiliyeti yüksek. Elastik. Değişken. Esneyebilir. Uysal. Yumuşak başlı. Bükülgen. Eğilebilir. Esneklik. Esner. Price : Fiy...

Flexible production nedir ne demek

Flexible production nedir : Hareket kabiliyeti yüksek. Yumuşak başlı. Esneklik. Değişken. Elastik. Esner. Bükülme esnekliği gösteren. Esnek. Uysal. Bükülgen. P...

Flexible puppet nedir ne demek

Flexible puppet nedir : Değişken. Hareket kabiliyeti yüksek. Bükülgen. Esneklik. Elastik. Yumuşak başlı. Eğilebilir. Esner. Uysal. Esneyebilir. Puppet : Ki...

Flexible shaft nedir ne demek

Flexible shaft nedir : Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Hareket kabiliyeti yüksek. Uysal. Esner. Değişken. Elastiki. Eğilebilir. Esnek. Esneyebil...

Flexible tariff nedir ne demek

Flexible tariff nedir : Hareket kabiliyeti yüksek. Esneklik. Esner. Elastiki. Sabit olmayan. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Bükülme esnekliği gö...

Flexible voice nedir ne demek

Flexible voice nedir : Elastiki. Değişken. Uysal. Esner. Bükülme esnekliği gösteren. Bükülgen. Elastik. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Sabit ol...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim