İyon nedir İyon; fizik, kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Biyoloji'deki anlamı: Pozitif veya neg...

 

İyon değiştirici nedir ne demek

İyon değiştirici nedir İyon değiştirici; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Asidik ve bazik grupların bağlı olduğu yüksek mole...

İyon değiştirme nedir ne demek

İyon değiştirme nedir İyon değiştirme; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir katı (iyon değiştirici) ile bir akışkan içerisi...

İyon demeti nedir ne demek

İyon demeti nedir İyon demeti; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İyonlaştırıcı parçacığın izlediği yol boyunca ya...

İyon dışlama kromotografisi nedir ne demek

İyon dışlama kromotografisi nedir İyon dışlama kromotografisi; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Adsorplayıcı maddenin, aynı hareketli i...

İyon dozölçeri nedir ne demek

İyon dozölçeri nedir İyon dozölçeri; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İyonlaştırıcı ışınımın etkisini ölçmeye yaraya...

İyon düzeni nedir ne demek

İyon düzeni nedir İyon düzeni; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir terimdir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Mimarlık) Yunan tapınak mimarlığında kull...

İyon kromatografisi nedir ne demek

İyon kromatografisi nedir İyon kromatografisi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: İyonik türlerin, bir sıvı hareketli faz ile katı...

İyon saçılım spektroskopoisi nedir ne demek

İyon saçılım spektroskopoisi nedir İyon saçılım spektroskopoisi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Düşük enerjili (yaklaşık 1000 elektron ...

İyon yoğunluğu nedir ne demek

İyon yoğunluğu nedir İyon yoğunluğu; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir elemanter hacimde bulunan pozitif ya da n...

Karşı iyon tabakası nedir ne demek

Karşı iyon tabakası nedir Karşı iyon tabakası; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Kolloidal bir taneciğin çevresindeki taneciğin y...

Ortak iyon etkisi nedir ne demek

Ortak iyon etkisi nedir Ortak iyon etkisi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir tuzun çözünürlüğüne o tuzu oluşturan iyonların...

Suyun iyon ürünü nedir ne demek

Suyun iyon ürünü nedir Suyun iyon ürünü; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: 25ºC sıcaklıkta saf su içinde bulunan H...

İkiz iyon nedir ne demek

İkiz iyon nedir İkiz iyon; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Çözeltilerinde iyonlaşan pozitif ve negatif yükleri aynı a...

Kompleks iyon nedir ne demek

Kompleks iyon nedir Kompleks iyon; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Yüklü radikal veya atomlar grubu, örneğin Cu(NH3)22+ ...

İyonik bağ nedir ne demek

İyonik bağ nedir İyonik bağ; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir atomdan ötekine elektron göçmesi sonun...

İyonik denge nedir ne demek

İyonik denge nedir İyonik denge; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Molekülün iyonlara ayrışma hızının, iyonların birleşme...

İyonik eşdeğer iletkenlik nedir ne demek

İyonik eşdeğer iletkenlik nedir İyonik eşdeğer iletkenlik; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir elektrolitin eşdeğer iletkenliğine, b...

İyonik iletkenlik nedir ne demek

İyonik iletkenlik nedir İyonik iletkenlik; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Çözeltiden akımın iyonlar yardımı ile geçmesi. İl...

İyonik kontrast madde nedir ne demek

İyonik kontrast madde nedir İyonik kontrast madde; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yağda ve suda eriyen türleri bulun...

İyon debiölçeri nedir ne demek

İyon debiölçeri nedir İyon debiölçeri; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İyonlaştırıcı ışınımın debisini ölçmeye yara...

İyon dedektörü nedir ne demek

İyon dedektörü nedir İyon dedektörü; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: İletkenlik teknikleriyle veya pH metre ile; sıvı iyo...

İyon değiştirici kromatografi nedir ne demek

İyon değiştirici kromatografi nedir İyon değiştirici kromatografi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Polianyonik veya polikatyon...

İyon değiştirme kromatografisi nedir ne demek

İyon değiştirme kromatografisi nedir İyon değiştirme kromatografisi; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Asidik veya bazik olabilen, iyon değ...

İyon dışlama nedir ne demek

İyon dışlama nedir İyon dışlama; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir iyon değiştirici reçinenin, çözeltide bulunan iyon...

İyon doz debisi nedir ne demek

İyon doz debisi nedir İyon doz debisi; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Çok kısa süreli bir zaman aralığında oluşan i...

İyon dozu nedir ne demek

İyon dozu nedir İyon dozu; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Hava birim hacminde bulunan aynı işaretli iyonları...

İyon kanalı nedir ne demek

İyon kanalı nedir İyon kanalı; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: İyonların zarlardan geçmesini mümkün kıl...

İyon pompası nedir ne demek

İyon pompası nedir İyon pompası; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: İyonları yoğunluk farkına rağmen zardan taşıyıp geçi...

İyon tuzağı mekanizması nedir ne demek

İyon tuzağı mekanizması nedir İyon tuzağı mekanizması; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Pasif difüzyona elverişli bir za...

İyon yuvarı nedir ne demek

İyon yuvarı nedir İyon yuvarı; bir gök bilimi terimidir. İyon : Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluş...

Kimyasal olarak düzenlenen iyon kanalları nedir ne demek

Kimyasal olarak düzenlenen iyon kanalları nedir Kimyasal olarak düzenlenen iyon kanalları; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İyon kanalları...

Ortalama iyon ömrü nedir ne demek

Ortalama iyon ömrü nedir Ortalama iyon ömrü; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir atom veya molekülün iyonlaşması ve onun bir ...

Yüksek performanslı iyon değişimi kromatografisi nedir ne demek

Yüksek performanslı iyon değişimi kromatografisi nedir Yüksek performanslı iyon değişimi kromatografisi; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: İyon kromatografis...

Kiral molekül veya iyon nedir ne demek

Kiral molekül veya iyon nedir Kiral molekül veya iyon; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Ayna görüntüleri üst üste getirilemeyen iki ...

İyonik nedir İyonik; fizik, kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca di...

İyonik çap nedir ne demek

İyonik çap nedir İyonik çap; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Uzaklık ile itme etkileşimleri değiştiğinden iyonlara ta...

İyonik dimerik kontrast madde nedir ne demek

İyonik dimerik kontrast madde nedir İyonik dimerik kontrast madde; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kimyasal moleküldeki iyot m...

İyonik güç nedir ne demek

İyonik güç nedir İyonik güç; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir çözeltideki iyonların değerliğini ve konsa...

İyonik jel nedir ne demek

İyonik jel nedir İyonik jel; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: İyonik gruplu jel. İyon : Bir veya daha çok elektron kaz...

Sosyal Medya'da paylaş