Maksat nedir Maksat; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Maksat" ile ilgili cümleler Bilimsel terim anlamı: Maksat gütmek : Bir işi yaparken gizli amaç beslemek. Maksat hasıl olmak : Amaca ulaşılmak, amaç gerçekleşmek. Maksat muhabbet...

 
 
 

Maksatlılık nedir ne demek

Maksatlılık nedir Maksatlılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Maksat : İstenilen şey, amaç, gaye, erek Maksatlı : Bir amacı olan. Bilerek, isteyerek, kasıtlı olarak. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların heps...

Maksatsızca nedir ne demek

Maksatsızca nedir Maksatsızca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Maksat : İstenilen şey, amaç, gaye, erek Maksatsız : Bir amacı olmayan. Bilmeden, istemeden, kasıtsız olarak. Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgis...

Maksatlı nedir ne demek

Maksatlı nedir Maksatlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Maksat : İstenilen şey, amaç, gaye, erek. Kasıtlı : İsteyerek, bilerek yapılan, maksatlı. Bir : Sadece. Tek. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, ...

Maksatlıca nedir ne demek

Maksatlıca nedir Maksatlıca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Maksat : İstenilen şey, amaç, gaye, erek Maksatlı : Bir amacı olan. Bilerek, isteyerek, kasıtlı olarak. Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda ...

Maksatsız nedir ne demek

Maksatsız nedir Maksatsız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Maksat : İstenilen şey, amaç, gaye, erek. Maksatsızlık : Maksatsız olma durumu. Bilme : Bilgi edinmenin gaye ve sonucu. Bilmek işi. Bir şeyin ne olduğunun ...

Maksatsızlık nedir ne demek

Maksatsızlık nedir Maksat : İstenilen şey, amaç, gaye, erek. Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiiller...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim