Off nedir English: "I'm taking the whole day off today." "Really? The whole day?"Turkish: "Bugün bütün gün izne çıkıyorum." "Gerçekten mi...

 
 
 

Off balance nedir ne demek

Off balance nedir : Soğutmak. Kalkmak. Öldürmek. İndirmek. Kapalı. Baş. Yanılmak. Azalmak. Çıkarmak. Balance : Denklik. Bakiye. Denge kurmak. Dengeli o...

Off balance sheet activities nedir ne demek

Off balance sheet activities nedir : İndirmek. Kapalı. Dışında. Kalkmak. Soğutmak. Başlangıç. Çıkarmak. Baş. Öldürmek. Balance : Ruhsal denge. Denge kurmak. Dengelemek....

Off base nedir : Yanılmak. Başlangıç. Soğutmak. Dışında. Azalmak. Kapalı. Çıkarmak. Baş. İndirmek. Base : Kök. Taban. Saha kenarı. Aşınma taban düze...

Off broadway nedir ne demek

Off broadway nedir : Dışında. Çıkarmak. Öldürmek. Yanılmak. Kapalı. İndirmek. Azalmak. Kalkmak. Baş. Başlangıç. Broadway : Virginia eyaletinde yerleşim ...

Off centre nedir ne demek

Off centre nedir : Kalkmak. Öldürmek. Kapalı. Baş. Başlangıç. Yanılmak. Azalmak. Soğutmak. Çıkarmak. Centre : Odak. Merkez. Kubbe inşaat desteği. Göbe...

Off color nedir ne demek

Off color nedir : Soğutmak. Çıkarmak. Başlangıç. Yanılmak. Öldürmek. Azalmak. Kalkmak. İndirmek. Baş. Color : Çarpıtmak. Renközü. Renklendirmek. Boya...

Off course nedir ne demek

Off course nedir : Başlangıç. İndirmek. Öldürmek. Kalkmak. Kapalı. Yanılmak. Çıkarmak. Baş. Azalmak. Course : Kurs. Yön. Resmi ya da özel kuruluşlarca...

Off duty nedir English: Are you off duty tonight?Turkish: Bu gece izinli misin? English: I am off duty tomorrow.Turkish: Yarın izinliyim...

Off form nedir : Dışında. Yanılmak. Baş. Kalkmak. Soğutmak. Azalmak. Başlangıç. Kapalı. Öldürmek. İndirmek. Form : Biçimlendirmek. Toplumsal olgular...

Off hand nedir : Kalkmak. İndirmek. Baş. Başlangıç. Çıkarmak. Yanılmak. Soğutmak. Kapalı. Dışında. Azalmak. Hand : Biyoloji, jimnastik, veterinerlik...

Off hook nedir : Azalmak. Kalkmak. Öldürmek. Dışında. Soğutmak. Baş. Çıkarmak. Kapalı. İndirmek. Yanılmak. Hook : Kancalamak. Çalmak. Olta takımının...

Off licence nedir ne demek

Off licence nedir : Yanılmak. Dışında. Çıkarmak. Öldürmek. İndirmek. Soğutmak. Başlangıç. Kapalı. Kalkmak. Licence : İzin tezkeresi vermek. Aşırı serbe...

Off limits nedir ne demek

Off limits nedir English: This building is off limits now.Turkish: Bu bina şimdi yasak bölgededir. : Kapalı. Soğutmak. Öldürmek. Yanılmak. Baş. ...

Off line encipherment nedir ne demek

Off line encipherment nedir : Kalkmak. Baş. Çıkarmak. İndirmek. Azalmak. Öldürmek. Dışında. Yanılmak. Soğutmak. Line : Tarayıcı elektron demetinin yatay tarama s...

Off line operation nedir ne demek

Off line operation nedir : Kapalı. Baş. İndirmek. Yanılmak. Başlangıç. Kalkmak. Çıkarmak. Soğutmak. Azalmak. Line : Satır. Çizgi. Bir sokaktaki yapıların, bir...

Off line region of cyberspace nedir ne demek

Off line region of cyberspace nedir : Yanılmak. İndirmek. Kalkmak. Kapalı. Soğutmak. Baş. Dışında. Çıkarmak. Azalmak. Line : Özellikle pelajik balıkların avlanmasında ku...

Off line testing nedir ne demek

Off line testing nedir : Kalkmak. Azalmak. Kapalı. Baş. Çıkarmak. Dışında. Yanılmak. Soğutmak. Başlangıç. Line : Astarlamak. İki uzak nokta arasında veri il...

Off load nedir : Öldürmek. Çıkarmak. Soğutmak. İndirmek. Kalkmak. Baş. Dışında. Azalmak. Başlangıç. Load : Şarj etmek. Yük olmak. Yükleme yapmak. El...

Off mike nedir : İndirmek. Azalmak. Soğutmak. Kapalı. Kalkmak. Öldürmek. Yanılmak. Başlangıç. Baş. Mike : Mikrofon. Mikrometre veya mikrometre ile ö...

Off afar nedir : Soğutmak. İndirmek. Başlangıç. Öldürmek. Azalmak. Baş. Dışında. Yanılmak. Kalkmak. Afar : Uzak. Etiyopya'da yaşayan etnik bir grup....

Off and on nedir ne demek

Off and on nedir English: I watch TV off and on.Turkish: Ara sıra televizyon izlerim. English: He attends meetings off and on.Turkish: O, ...

Off balance sheet accounts nedir ne demek

Off balance sheet accounts nedir : Kapalı. Soğutmak. Azalmak. Baş. Kalkmak. İndirmek. Çıkarmak. Dışında. Öldürmek. Balance : Göz önünde bulundurmak. Dengeyi sağlamak....

Off bank loan nedir ne demek

Off bank loan nedir : Yanılmak. Soğutmak. Baş. Kapalı. Öldürmek. İndirmek. Çıkarmak. Dışında. Başlangıç. Bank : Sığdip. Tuş arası (müzik terimi). Yığmak....

Off beat nedir : Kalkmak. Azalmak. Yanılmak. Dışında. Öldürmek. Kapalı. Baş. Soğutmak. Başlangıç. Beat : Fizik, eskrim alanlarında kullanılır. Darbe...

Off center nedir ne demek

Off center nedir : Başlangıç. Dışında. Öldürmek. Çıkarmak. Azalmak. İndirmek. Yanılmak. Kapalı. Baş. Center : Ortaya gelmek. Çevresinde dönüp dolaşmak...

Off chance nedir ne demek

Off chance nedir : Baş. Yanılmak. Başlangıç. Dışında. Kalkmak. Öldürmek. Soğutmak. Çıkarmak. İndirmek. Chance : [#Olasılık. Şans eseri olan. Şans eser...

Off colour nedir ne demek

Off colour nedir : Öldürmek. İndirmek. Yanılmak. Soğutmak. Kalkmak. Çıkarmak. Başlangıç. Dışında. Azalmak. Colour : Nüans. Maske. Ten rengi. Ton. İçyü...

Off day nedir : Çıkarmak. Azalmak. Kapalı. Baş. Soğutmak. Yanılmak. Başlangıç. İndirmek. Kalkmak. Day : Çağ. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Çe...

Off feed nedir : İndirmek. Baş. Azalmak. Kalkmak. Başlangıç. Soğutmak. Dışında. Çıkarmak. Kapalı. Feed : Bakmak. Desteklemek. Gereksinimlerini sağla...

Off glide nedir ne demek

Off glide nedir : Soğutmak. Kapalı. İndirmek. Baş. Başlangıç. Kalkmak. Yanılmak. Azalmak. Çıkarmak. Glide : Sessizce ve kayıyormuş gibi gitmek. Kayma...

Off his rocker nedir ne demek

Off his rocker nedir : Öldürmek. İndirmek. Yanılmak. Baş. Kalkmak. Kapalı. Dışında. Çıkarmak. Soğutmak. His : (erkek) onun. Onunki. Eril onunki. Onun. Onu...

Off key nedir English: Ali sang off key.Turkish: Ali akortsuz şarkı söyledi. English: He sang off key.Turkish: şarkı söyledi. [#Off : K...

Off license nedir ne demek

Off license nedir : Çıkarmak. Dışında. Soğutmak. Yanılmak. İndirmek. Kapalı. Başlangıç. Öldürmek. Baş. Kalkmak. License : İzin tezkeresi vermek. Genell...

Off line nedir : Kapalı. Başlangıç. Çıkarmak. Öldürmek. Baş. Soğutmak. Azalmak. Kalkmak. İndirmek. Line : Oyun alanını sınırlamak, belirli ölçü ve b...

Off line encrypting nedir ne demek

Off line encrypting nedir : Öldürmek. Çıkarmak. Baş. Soğutmak. Başlangıç. Azalmak. Kapalı. İndirmek. Dışında. Yanılmak. Line : Oyun alanını bölen, sınırlayan v...

Off line printer nedir ne demek

Off line printer nedir : Soğutmak. Baş. Kapalı. Azalmak. İndirmek. Kalkmak. Yanılmak. Dışında. Öldürmek. Line : Sahne yukarısındaki palangalar yoluyla sarkı...

Off line servers nedir ne demek

Off line servers nedir : Kapalı. Başlangıç. Baş. Öldürmek. Dışında. İndirmek. Azalmak. Yanılmak. Çıkarmak. Line : Hat. Çizmek. Çizgi çizmek. İki uzak nokta ...

Off line volume nedir ne demek

Off line volume nedir : Azalmak. Kapalı. Dışında. Başlangıç. İndirmek. Baş. Çıkarmak. Öldürmek. Kalkmak. Line : Kaplamak. Sürütme oltaları. Oyun alanını sı...

Off microphone nedir ne demek

Off microphone nedir : Baş. İndirmek. Soğutmak. Başlangıç. Çıkarmak. Dışında. Kalkmak. Kapalı. Öldürmek. Microphone : Bilgisayar, fizik alanlarında kullan...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim