Off nedir English: "I'm taking the whole day off today." "Really? The whole day?" Turkish: "Bugün bütün gün izne çıkıyorum." "Gerçekten mi? Bütün gün mü?" English: A big wave swept the man off the boat. Turkish: Büyük bir ...

 
 
 

Off balance nedir ne demek

Off balance nedir : Soğutmak. Kalkmak. Öldürmek. İndirmek. Kapalı. Baş. Yanılmak. Azalmak. Çıkarmak. Balance : Denklik. Bakiye. Denge kurmak. Dengeli olmak. Son kalıntı. Sayışımanlıklarca tüm sayışımların borçlu ve alacaklı tutarlarının top...

Off balance sheet activities nedir ne demek

Off balance sheet activities nedir : İndirmek. Kapalı. Dışında. Kalkmak. Soğutmak. Başlangıç. Çıkarmak. Baş. Öldürmek. Balance : Ruhsal denge. Denge kurmak. Dengelemek. Denk olmak. Denklik. Denkleşme. Uyum. En olağandışı durumda bile gövdeyi dengede tutma s...

Off base nedir : Yanılmak. Başlangıç. Soğutmak. Dışında. Azalmak. Kapalı. Çıkarmak. Baş. İndirmek. Base : Kök. Taban. Saha kenarı. Aşınma taban düzeyi. Baz. Başlangıç sayısı. Esas. Alt. Bilgisayar, bilişim, hukuk, fizik, gramer, jeoloji ...

Off broadway nedir ne demek

Off broadway nedir : Dışında. Çıkarmak. Öldürmek. Yanılmak. Kapalı. İndirmek. Azalmak. Kalkmak. Baş. Başlangıç. Broadway : Virginia eyaletinde yerleşim yeri. New york city'de sinemaların yer aldığı cadde. North carolina eyaletinde yerleşim y...

Off centre nedir ne demek

Off centre nedir : Kalkmak. Öldürmek. Kapalı. Baş. Başlangıç. Yanılmak. Azalmak. Soğutmak. Çıkarmak. Centre : Odak. Merkez. Kubbe inşaat desteği. Göbek. Orta alan oyuncusu. Ortalamak. Konsantre olmak. Orta alan. Sente. [#Off afar : Uzakta....

Off color nedir ne demek

Off color nedir : Soğutmak. Çıkarmak. Başlangıç. Yanılmak. Öldürmek. Azalmak. Kalkmak. İndirmek. Baş. Color : Çarpıtmak. Renközü. Renklendirmek. Boya. Renk vermek. Algılamanın niteliğinde, ışığın görüntüsel bileşim ayrımlarının doğurabile...

Off course nedir ne demek

Off course nedir : Başlangıç. İndirmek. Öldürmek. Kalkmak. Kapalı. Yanılmak. Çıkarmak. Baş. Azalmak. Course : Kurs. Yön. Resmi ya da özel kuruluşlarca ilgililere belirli bir konuda birtakım bilgi, beceri ve davranışlar kazandırmak amacıyla...

Off duty nedir English: Are you off duty tonight? Turkish: Bu gece izinli misin? English: I am off duty tomorrow. Turkish: Yarın izinliyim. English: Ali is off duty today. Turkish: Ali bugün çalışmıyor. English: I was off ...

Off afar nedir : Soğutmak. İndirmek. Başlangıç. Öldürmek. Azalmak. Baş. Dışında. Yanılmak. Kalkmak. Afar : Uzak. Etiyopya'da yaşayan etnik bir grup. [#Uzaktan. Uzakta. and on : Ara sıra. Zaman zaman. Arada sırada. Kesintili olarak. Kesin...

Off and on nedir ne demek

Off and on nedir English: I watch TV off and on. Turkish: Ara sıra televizyon izlerim. English: He attends meetings off and on. Turkish: O, ara sıra toplantılara katılır. English: It was raining off and on all day yesterday. ...

Off balance sheet accounts nedir ne demek

Off balance sheet accounts nedir : Kapalı. Soğutmak. Azalmak. Baş. Kalkmak. İndirmek. Çıkarmak. Dışında. Öldürmek. Balance : Göz önünde bulundurmak. Dengeyi sağlamak. Kıyaslamak. Denk olmak. Bilanço. Ruhsal denge. Tartaç. Dengede durmak. Bir sesin tüm fre...

Off bank loan nedir ne demek

Off bank loan nedir : Yanılmak. Soğutmak. Baş. Kapalı. Öldürmek. İndirmek. Çıkarmak. Dışında. Başlangıç. Bank : Sığdip. Tuş arası (müzik terimi). Yığmak. Bilgisayar, coğrafya, iktisat, madencilik, ekonomi alanlarında kullanılır. Kara sahanlık...

Off beat nedir : Kalkmak. Azalmak. Yanılmak. Dışında. Öldürmek. Kapalı. Baş. Soğutmak. Başlangıç. Beat : Fizik, eskrim alanlarında kullanılır. Darbe. Yenmek. Çarpma. Dövmek. Vuru. Çırpmak. Sıklıkları yakın iki dalganın girişimi ile oluşa...

Off center nedir ne demek

Off center nedir : Başlangıç. Dışında. Öldürmek. Çıkarmak. Azalmak. İndirmek. Yanılmak. Kapalı. Baş. Center : Ortaya gelmek. Çevresinde dönüp dolaşmak. Orta alan. Ortalamak (merkezlemek). Orta. Ortasını almak. Kemer inşaat desteği. Orta al...

Off chance nedir ne demek

Off chance nedir : Baş. Yanılmak. Başlangıç. Dışında. Kalkmak. Öldürmek. Soğutmak. Çıkarmak. İndirmek. Chance : [#Olasılık. Şans eseri olan. Şans eseri olmak. Olanak. Talih. Fırsat. Şans. Rastlantısal. Kazanı. the off chance : Ümidiyle. Ol...

Off colour nedir ne demek

Off colour nedir : Öldürmek. İndirmek. Yanılmak. Soğutmak. Kalkmak. Çıkarmak. Başlangıç. Dışında. Azalmak. Colour : Nüans. Maske. Ten rengi. Ton. İçyüzü. Renk. Etkilemek. Renklenmek. Boyamak. [#Off afar : Uzakta. Off and on : Zaman zaman. ...

Off day nedir : Çıkarmak. Azalmak. Kapalı. Baş. Soğutmak. Yanılmak. Başlangıç. İndirmek. Kalkmak. Day : Çağ. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Çekimin gündüz gerçekleştirildiğini ya da gündüz görünçlüğü olduğunu belirtmek üzere oyunlu...

Off feed nedir : İndirmek. Baş. Azalmak. Kalkmak. Başlangıç. Soğutmak. Dışında. Çıkarmak. Kapalı. Feed : Bakmak. Desteklemek. Gereksinimlerini sağlamak. Yem. Yemek yedirmek. Bir sürece gönderilen ham özdek. Yiyecek vermek. Ot. Yemek. Bes...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim