Optimal nedir Optimal; ekonomi, matematik alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Biyoloji'deki anlamı: En etkili olan. Su ürünleri alanındaki k...

 
 
 

Optimal control nedir ne demek

Optimal control nedir : En uygun. En iyi. Erıiyi. Optimal. Optimum. Uygun. En etkili olan. En yerinde. Bir değişkenin verilen bir amaca göre en elverişli değeri. İdeal. Control : Hakim olmak. Kontrol altında tutmak. Kontrol etmek. Kumada etmek....

Optimal estimating function nedir ne demek

Optimal estimating function nedir : Uygun. En iyi. Optimum. Bilişim, biyoloji alanlarında kullanılır. En yerinde. İdeal. Erıiyi. Eniyi. Bir değişkenin verilen bir amaca göre en elverişli değeri. Optimal. Estimating : Öngörülüyor. Takdir etmek. Hesaplamak. ...

Optimal general method of moments estimator nedir ne demek

Optimal general method of moments estimator nedir : Optimal. En yerinde. Erıiyi. En iyi. Uygun. İdeal. Eniyi. Bilişim, biyoloji alanlarında kullanılır. Optimum. En uygun. General : Orgeneral. Tarikat lideri. Komutan. Umum. Genel. Genel mahiyette. General. Genel ilkeler. Y...

Optimal gls nedir ne demek

Optimal gls nedir : Erıiyi. Eniyi. En etkili olan. En yerinde. İdeal. Optimal. Optimum. Bilişim, biyoloji alanlarında kullanılır. Bir değişkenin verilen bir amaca göre en elverişli değeri. Uygun. Gls : Genelleştirilmiş en küçük kareler. Söz...

Optimal instruments nedir ne demek

Optimal instruments nedir : Bilişim, biyoloji alanlarında kullanılır. Optimal. Uygun. Bir değişkenin verilen bir amaca göre en elverişli değeri. Eniyi. En iyi. En yerinde. En uygun. En etkili olan. Optimum. Instruments : Belgeler. Aletler. Ameliyat...

Optimal linear predictor nedir ne demek

Optimal linear predictor nedir : Bilişim, biyoloji alanlarında kullanılır. En iyi. En yerinde. Bir değişkenin verilen bir amaca göre en elverişli değeri. Eniyi. En etkili olan. Uygun. Erıiyi. İdeal. Optimum. Linear : Lineer. Çizgisel. Doğrusal. Birinci ...

Optimal number nedir ne demek

Optimal number nedir : En yerinde. Eniyi. İdeal. Uygun. Erıiyi. Optimum. Bir değişkenin verilen bir amaca göre en elverişli değeri. En iyi. En uygun. Bilişim, biyoloji alanlarında kullanılır. Number : Numara. Numaralamak. Olmak (belirli bir sa...

Optimal test nedir ne demek

Optimal test nedir : Bir değişkenin verilen bir amaca göre en elverişli değeri. En iyi. İdeal. En etkili olan. Bilişim, biyoloji alanlarında kullanılır. Uygun. Eniyi. Erıiyi. En yerinde. Optimum. Test : Teste tabi tutmak. Tahlil. Maden eritm...

Optimal approximation nedir ne demek

Optimal approximation nedir : Uygun. Eniyi. En iyi. Optimum. İdeal. Erıiyi. En etkili olan. En yerinde. Bilişim, biyoloji alanlarında kullanılır. Optimal. Approximation : Yaklaştırma. Yaklaşma. Denklem ya da kuramlarda, kesin çözüm bulunamayan yerde ...

Optimal choice nedir ne demek

Optimal choice nedir : İdeal. En yerinde. Bilişim, biyoloji alanlarında kullanılır. Erıiyi. En etkili olan. Optimal. En uygun. Bir değişkenin verilen bir amaca göre en elverişli değeri. Optimum. En iyi. Choice : Seçim. İktisadi karar biriminin...

Optimal encoding nedir ne demek

Optimal encoding nedir : Eniyi. En etkili olan. Optimal. Bir değişkenin verilen bir amaca göre en elverişli değeri. Bilişim, biyoloji alanlarında kullanılır. Uygun. En uygun. En iyi. En yerinde. İdeal. Encoding : Düzenekleme. Düzgüleme. Kodlama....

Optimal filter nedir ne demek

Optimal filter nedir : Bir değişkenin verilen bir amaca göre en elverişli değeri. En etkili olan. İdeal. Eniyi. Erıiyi. Optimal. En iyi. Uygun. En uygun. Bilişim, biyoloji alanlarında kullanılır. Filter : Süzek. Süzülmek. Filtreleme yapmak. Re...

Optimal gereksinim nedir ne demek

Optimal gereksinim nedir Optimal gereksinim; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: En uygun gereksinim. Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengelli uzun sırık. Geniş. Ağı...

Optimal gmm estimator nedir ne demek

Optimal gmm estimator nedir : Erıiyi. En uygun. Bir değişkenin verilen bir amaca göre en elverişli değeri. Uygun. En yerinde. Optimal. Eniyi. İdeal. En iyi. En etkili olan. Estimator : Tahmin aracı. Tahmin edici. Muhammin. Ekonomi, veterinerlik alanl...

Optimal investment nedir ne demek

Optimal investment nedir : Erıiyi. İdeal. En iyi. Eniyi. En yerinde. Uygun. Optimal. Bir değişkenin verilen bir amaca göre en elverişli değeri. Optimum. En etkili olan. Investment : Tecimsel ya da ekonomik bir girişime belirli bir süreyle anamal v...

Optimal minimum distance estimator nedir ne demek

Optimal minimum distance estimator nedir : Optimal. Bilişim, biyoloji alanlarında kullanılır. En yerinde. En uygun. En etkili olan. Erıiyi. İdeal. Bir değişkenin verilen bir amaca göre en elverişli değeri. Optimum. En iyi. Minimum : En az. En küçük miktar. Belen....

Optimal tax rate nedir ne demek

Optimal tax rate nedir : En yerinde. Erıiyi. Uygun. En iyi. Optimum. En etkili olan. En uygun. İdeal. Optimal. Bilişim, biyoloji alanlarında kullanılır. Tax : Yük olmak. Vergi. Devlete ilişkin genel giderleri karşılama amacı ile yükümlülerinden ...

Optimal weight matrix nedir ne demek

Optimal weight matrix nedir : Optimal. Optimum. En iyi. En uygun. En etkili olan. Bilişim, biyoloji alanlarında kullanılır. Erıiyi. Uygun. En yerinde. Bir değişkenin verilen bir amaca göre en elverişli değeri. Weight : Çatıyı gergin tutmada kullanıla...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim