Optimal nedir, Optimal ne demek

Optimal; ekonomi, matematik alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • En uygun

Biyoloji'deki anlamı:

En etkili olan.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Optimum.

İngilizce'de Optimal ne demek? Optimal ingilizcesi nedir?:

optimal

Optimal anlamı, tanımı:

Uygun : Elverişli, yarar, müsait, muvafık. Orantılı, oranlı. Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip.

En : Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy, uzunluk karşıtı. Başına geldiği sıfatların üstün derecede olduğunu gösteren kelime. Hayvanlara veya eşyaya vurulan damga, işaret.

Optimal gereksinim : En uygun gereksinim.

Diğer dillerde Optimal anlamı nedir?

İngilizce'de Optimal ne demek? : adj. better, best, maximum; optimum

adv. optimally, in optimal form, in optimal way, in the best possible way

adj. optimal, better, best, maximum

Fransızca'da Optimal : en uygun

Almanca'da Optimal : adj. optimal

Rusça'da Optimal : adj. оптимальный