Optimums türkçesi Optimums nedir

 • İdeal ortam.
 • En uygun.
 • En yüksek.
 • En yerinde.
 • En yüksek değer.
 • Optimum.
 • İdeal.
 • En iyi.
 • En uygun durum.
 • En etkin.
 • Optimal.

Optimums ingilizcede ne demek, Optimums nerede nasıl kullanılır?

Optimum allocation : En iyi dağıtım. En uygun ayırım. Üretim etkenlerinin en çok verim sağlayacak biçimde düzenlenip uygulanması. Optimum tahsis.

Optimum allocation stratified sampling : Her katmandan büyüklüğüyle olduğu kadar değişkenliğiyle orantılı örnek alan katmanlı örnekleme. En uygun paylı-katmanlı örnekleme.

Optimum combination of factors : Firmanın belirli bir çıktı düzeyini en düşük maliyetle üretebileceği faktör bileşimi. Eniyi faktör bileşimi.

Optimum conditions for truth : En yüksek gerçeklik koşulları. Bir gözlem yordamıyla bilgi sağlarken gözlemlerin gerçeği yansıtma ya da konusuna uygun düşme olasılığını yükseltmek üzere alınan ve soruların biçimlenişinden yanıtların yorumuna değin her aşamayı içeren kurallar.

Optimum currency area : Bir grup ülkenin tek bir para birimine geçip, ortak para ve maliye politikalarıyla iktisadi etkinliği ençoklaştırdığı ortak para alanı. Eniyi para alanı.

Optimum ph : Bir enzimin en fazla aktivite gösterdiği ph. Uygun ph. Optimum ph.

Optimum : Bir organizmanın tam gelişmesi için en uygun bir seri çevre faktörü. en iyi cevabın elde edildiği nokta. Herhangi bir organizmanın büyümesine en elverişli olan sıcaklık, ışık veya gıda v.s. nin yeterli miktarda olması, en uygun, en iyi, optimal. Optimum. En etkin. Erıiyi. Bir değişkenin verilen bir amaca göre en elverişli değeri. En uygun. En yerinde. En yüksek. İdeal.

 

Optimum currency region : Eniyi para alanı. Bir grup ülkenin tek bir para birimine geçip, ortak para ve maliye politikalarıyla iktisadi etkinliği ençoklaştırdığı ortak para alanı.

Pareto optimum : Ekonomide maksimum bolluk durumu.

Optimum population : Enuygun nüfus. En uygun yoğunluk. Optimum nüfus. Bir ülkede, diğer üretim faktörlerinin sabit olduğu varsayımı altında, kişi başına düşen geliri ençoğa çıkartacak nüfus miktarı. Bir bölge ya da ülkede nüfus yoğunluğunun, doğal kaynaklar ve çalışma olanaklarından en verimli ve uygun biçimde yararlanmaya elverişli bir düzeyde bulunması. Coğrafya, iktisat alanlarında kullanılır.

İngilizce Optimums Türkçe anlamı, Optimums eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Optimums ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Second to none : Hiçbirinden geri değil. Hepsinden iyi. En iyisi. Rakipsiz.

Peak value : Uç değeri. Doruk değeri. Tepe değeri. Pik kıymet. Pik değer.

Ideal : Erek. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Hayali. İnsan bilinçliliğinin, nesnel olguları öznel tasarımlar, kavramlar, düşünceler biçiminde yansıtması niteliği. Mükemmel şey. Ülkü. Mefkure. Toplum yaşamının türlü alanlarında insan eylem ve etkinliklerinin ulaşmayı amaçladığı, tasarım-sal yetkin erek. Mükemmel.

 

Likeliest : Muhtemel. Uygun. Mantıklı. İnandırıcı. Olası. Mümkün.

Maximums : En fazla. En büyük. Azami. En çok en büyük. Maksimum. En çok.

Epitomes : Öz. Simge. Örnek. Misal. Somut örnek. Özet.

Apotheosis : Tanrılaştırma. Yüceltme. Yüce amaç. İlahlaştırma. Yüce veya kutsal amaç.

Superlative : Üstün. Enüstünlük derecesinde sözcük. Sıfatlardaki niteliğin bir şahıs veya nesnede en üst derecede bulunduğunu göstermek üzere başvurulan ve sıfat tamlaması önüne en, pek gibi zarfların getirilmesi ile kurulan karşılaştırma derecesi: bilmezsiniz, uykuları ne kadar hafiftir; en küçük bir çıtırtı bile onları uyandırır (a. h. tanpınar, abdullah efendinin rüyaları s. 93). ormanın bu en boş, en kuytu parçasında dünyayı hatırlatan insanı ölüme yaklaştıran, gönlüne üzüntüler veren bir hal, bir tesir vardı (r. h. karay, memleket hikayeleri s. 88). fakat beni mazur gör. ben kendimi ilahların en merhametlisine vakfettim (y. k. karaosmanoğlu, erenlerin bağından, s. 39). pek yakında size müjdeli bir haber getireceğimi unutmayın vb. Eşsiz. Süperlatif. En üstün derece. En üstün. Süper. En üstünlük derecesi.

Good : İyilik. Yarar. İyi. Hayır. Menfaat. Güzel. Doğruluk. Yararlı. Çıkar. Uslu.

Optimal : Uygun. Bilişim, biyoloji alanlarında kullanılır. En etkili olan. Eniyi. Bir değişkenin verilen bir amaca göre en elverişli değeri.

Optimums synonyms : maximum, soarings, goals, apotheoses, crowning, of the first water, fittest, championing, a1, the best, valence, besting, ideals, bests, utmosts, utmost, epitome, missions, optimum, dux, goodness, soaring, mission, championed, righter, prime, best fit, highest, goal, superfine, champion, valences, topmost.

Optimums zıt anlamlı kelimeler, Optimums kelime anlamı

Worst : En kötüsü. En fena. En kötü. Yenmek. En kötü şey. En kötü biçimde. Alt etmek. Yün iplik. En kötü şekilde.

Bad : Şanssızlık. Berbat. Bozuk. Çürük. Sert. Küfürlü. Kötülük. Yetersiz çelgi. Batak. Zarar.

Badness : Fenalık. Kusurluluk. Elverişsizlik. Kemlik. Kötülük.