Simetri nedir Simetri; bir matematik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Biyoloji'deki anlamı: Kimya'daki anlamı: Kristal örgüsü veya...

 
 
 

Simetri merkezi nedir ne demek

Simetri merkezi nedir Simetri merkezi; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Kristal örgüsünde eşdeğer noktaların bu merkeze gör...

Helikal simetri nedir ne demek

Helikal simetri nedir Helikal simetri; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sarmal simetri. Heli : Ceviz içi Sime : ...

İkozahedral simetri nedir ne demek

İkozahedral simetri nedir İkozahedral simetri; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kapsomerlerin ikozahedron dizilişi s...

Radyal simetri nedir ne demek

Radyal simetri nedir Radyal simetri; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: ışınsal bakışım]. Teknik terim anlamı: Işıns...

Sferik simetri nedir ne demek

Sferik simetri nedir Teknik terim anlamı: Küresel simetri. Vücut simetrileri, hayvanların dış görünümlerinin simetrik veya düzensiz bir biçimde olmasıdır....

Simetrik determinant nedir ne demek

Simetrik determinant nedir Simetrik determinant; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Simetrik matrisin determinantı. Sime :...

Simetrik polinom nedir ne demek

Simetrik polinom nedir Simetrik polinom; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Değişkenlerinin simetrik fonksiyonu olan po...

Simetrikleştirilebilen çekirdek nedir ne demek

Simetrikleştirilebilen çekirdek nedir Simetrikleştirilebilen çekirdek; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Uygun işlemlerle simetrik çe...

Simetrili nedir ne demek

Simetrili nedir Simetrili; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Tiyatro'daki terim anlamı: Simetri : Bakışım. Bakışımlı : Bakışımı...

Simetrisizlik nedir ne demek

Simetrisizlik nedir Orta Öğretim alanındaki anlamı: Simetrisiz : Bakışımsız. Simetri : Bakışım. Bakışımsızlık : Bakışımsız olma durumu, simetrisizlik, as...

Ters simetrik fonksiyon nedir ne demek

Ters simetrik fonksiyon nedir Ters simetrik fonksiyon; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Herhangi iki değişkenin yerleri deği...

Asimetri nedir Asimetri; bir matematik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Orta Öğretim alanındaki anlamı: Su ürünleri alanındaki keli...

Asimetrik nedir ne demek

Asimetrik nedir Asimetrik; bir matematik terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Bi...

Asimetrik solunum nedir ne demek

Asimetrik solunum nedir Asimetrik solunum; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Solunum derinliğinin her iki göğüs yar...

Dosimetries nedir ne demek

Dosimetries nedir : Radyasyon dozlarının ölçülmesiyle ilgili. Dozimetrik. İlaç dozlarının ölçülmesiyle ilgili. Dosimetry : Dozametre. Radyasyon dozu öl...

Polisimetri nedir ne demek

Polisimetri nedir Polisimetri; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Bir canlının, birden çok eksen üzerinden, bilateral s...

Simetri elemanları nedir ne demek

Simetri elemanları nedir Simetri elemanları; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Simetri işleminin temel alındığı düzlem, nokta, d...

Simetri işlemi nedir ne demek

Simetri işlemi nedir Simetri işlemi; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Cismin sahip olduğu simetri elemanı temel alınarak, ...

Bilateral simetri nedir ne demek

Bilateral simetri nedir Teknik terim anlamı: Vücudun tam ortasından geçen bir düzlemin, vücudu iki eş yarıya ayırdığı simetri tipi. Vücut simetrileri, hayvan...

Işınsal simetri nedir ne demek

Işınsal simetri nedir Teknik terim anlamı: Vücuttan diklemesine geçen tüm düzlemlerin, vücudu eşit iki parçaya ayırdığı simetri tipi, radyal simetri. Işın ...

Küresel simetri nedir ne demek

Küresel simetri nedir Teknik terim anlamı: Vücudun herhangi bir yerinden geçen tüm düzlemlerin vücudu eşit iki parçaya ayırdığı simetri tipi, küresel simet...

Sarmal simetri nedir ne demek

Sarmal simetri nedir Sarmal simetri; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Proteinlerin ve nükleik asitlerin sarmal ...

Simetrik nedir Simetrik; bir matematik terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Bil...

Simetrik fark nedir ne demek

Simetrik fark nedir Simetrik fark; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: İki A ve B kümesinin simetrik farkı A da olup...

Simetrik yüz dermatozisi nedir ne demek

Simetrik yüz dermatozisi nedir Simetrik yüz dermatozisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bazı köpek ırklarına özgü ve sin...

Simetrikleştirilebilir integral denklem nedir ne demek

Simetrikleştirilebilir integral denklem nedir Simetrikleştirilebilir integral denklem; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Simetrik çekirdekli...

Simetrisiz nedir ne demek

Simetrisiz nedir Simetrisiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Orta Öğretim alanındaki anlamı: Simetri : Bakışım. Simetrisizlik ...

Ters simetrik determinant nedir ne demek

Ters simetrik determinant nedir Ters simetrik determinant; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir ters simetrik matrisin determi...

Yerel simetrik yarı riemann manifoldu nedir ne demek

Yerel simetrik yarı riemann manifoldu nedir Yerel simetrik yarı riemann manifoldu; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: R eğrilik tensörünün ...

Asimetri potansiyeli nedir ne demek

Asimetri potansiyeli nedir Asimetri potansiyeli; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir cam zar elektrotun iki yüzeyi arasındaki k...

Asimetrik karbon atomu nedir ne demek

Asimetrik karbon atomu nedir Asimetrik karbon atomu; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Dört bağına da farklı atomun...

Dosimetric nedir ne demek

Dosimetric nedir : Sıvıların ölçülmesi. Radyasyon dozu ölçümü. Dozametre. Dozimetri. İlaç dozu ölçümü. Doz ölçümü. Doz ölçme işlemi. Dosimetry : Doz ö...

Kompleksimetri nedir ne demek

Kompleksimetri nedir Kompleksimetri; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Az ayrışan bir çözünür kompleks oluşturan bir madden...

Prosimetrical nedir ne demek

Prosimetrical nedir Prosimetrical kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Consisting both of prose and verse. Hem düz yazı hem ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim