Tribe nedir English: About sixty men from the tribe quickly arrived riding horses. Turkish: Kabileden yaklaşık altmış adam atlarına binerek ...

 
 
 

Collector tribe nedir ne demek

Collector tribe nedir : Toplayan. Fizik, iktisat, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Toplayan kimse. Memur. Bir ikonoskopun mozağinden çıkan ikinci...

Hunter collector tribe nedir ne demek

Hunter collector tribe nedir : Kapaklı saat. New york eyaletinde yerleşim yeri. Kansas eyaletinde şehir. Kuzey dakota eyaletinde şehir. Avcı. Arayıcı. Oklahoma ey...

The heat tribe nedir ne demek

The heat tribe nedir : Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belli bir objeyi veya k...

Tribenzil nedir ne demek

Tribenzil nedir Tribenzil; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Üç benzil kökünün varlığını belirten ad. Belirten : Tamla...

Tribenzyl nedir ne demek

Tribenzyl nedir tribe : Göçebe bir arap halkı kabilesi veya kavmi. Bedevi kabilesi. Chieftain of the tribe : Aşiret reisi. tribe : Yaşamlarını, eller...

Tribesman nedir ne demek

Tribesman nedir tribesman : Göçer bir arap kabilesi (bedeviler) üyesi kimse. Bedevi kabilesi üyesi. Tribesmen : Kabile üyesi. Oymak üyesi. tribes : A...

Tribeswoman nedir ne demek

Tribeswoman nedir : Bir kabilenin kadın üyesi. Bir klanın kadın üyesi. Kabile kadını. Sözcükler, direkt olarak Tribeswoman ile ilgili eş anlamlı kelime...

Bantu tribes nedir ne demek

Bantu tribes nedir : Afrika'da kabile. Zimbabwe'de yaşayan ndebeleler'in konuştuğu bir zulu dili. Bantu dil grubu. Tribes : Oymak. Aşiret. Aşiretler. Fa...

Feathered tribes nedir ne demek

Feathered tribes nedir : Tüylü. Tüy gibi. Tüylü (kuş). Kuş tüylü. Tüysü. Kuştüyü ile yapılmış. Zengin olmuş. Tribes : Meslek grubu. Kabile. Familya. Aşiret....

Habiru tribes nedir ne demek

Habiru tribes nedir : Antik belgelerde adı geçen göçebe kabilesi grubu (muhtemelen ilk yahudiler). Tribes : Oymak. Meslek grubu. Aşiretler. Familya. Boy....

Basiotribe nedir ne demek

Basiotribe nedir [#Basiotripsy] : Rahim içindeki ceninin başının ezilmesi. Baziyotripsi. Baziyotrib....

Diatribe nedir : Tartışma. Sert eleştri. Hiciv. Sert eleştiri. Küçük düşürücü eleştirme. Uzun münakaşa. Mediatrix : Aracı (kadın). Arabulucu (kadın)...

Bedouin tribe nedir ne demek

Bedouin tribe nedir : Bedevi. Tribe : Kavim. Aynı sınıftan kimseler. Takım. Soy. Belli bir yerde oturan; dil, ağız ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik...

Chieftain of the tribe nedir ne demek

Chieftain of the tribe nedir : Klan şefi. Aşiret reisi. [#Reis. Çete reisi. [#Başbuğ. [#Lider. Kabile reisi. Kafile başkanı. Of : -den övünerek bahsetmek. Hakkınd...

Feathered tribe nedir ne demek

Feathered tribe nedir : Tüylü (kuş). Kuştüyü ile yapılmış. Tüy gibi. Kuş tüylü. Zengin olmuş. Tüysü. Tüylü. Tribe : Grup. Aynı dili konuşan ve başka ekin ö...

Savage tribe nedir ne demek

Savage tribe nedir English: A savage tribe lived there in those days. Turkish: O günlerde orada vahşi bir kabile yaşadı. English: There are still s...

Tribeman nedir tribe : Bedevi kabilesi. Göçebe bir arap halkı kabilesi veya kavmi. Chieftain of the tribe : Aşiret reisi. tribe : Toplayıcı topluluk...

Tribenzoilmetan nedir ne demek

Tribenzoilmetan nedir Tribenzoilmetan; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Molekül formülü (PhCO)3CH, mol kütlesi 328,4 g olan,...

Tribes nedir English: By the 1750s, all the tribes of the Great Plains had horses. Turkish: 1750'lere kadar Great Plains'in tüm kabilelerinin...

Tribesmen nedir ne demek

Tribesmen nedir : Oymak üyesi. Kabile üyesi. Bedouin tribesman : Göçer bir arap kabilesi (bedeviler) üyesi kimse. Bedevi kabilesi üyesi. [#Bantu trib...

Tribeswomen nedir ne demek

Tribeswomen nedir [#Tribeswoman] : Kabile kadını. Bir klanın kadın üyesi. Bir kabilenin kadın üyesi. Sözcükler, direkt olarak Tribeswomen ile ilgili eş...

Bedouin tribesman nedir ne demek

Bedouin tribesman nedir : Bedevi. Tribesman : Oymak üyesi. Kabile üyesi. [#Bedouin tent : Bedevilerin içinde yaşadıkları büyük çadır. Bedevi çadırı. Bedouin ...

Five civilized tribes nedir ne demek

Five civilized tribes nedir : İskambilde beşli. Beşi. Beş rakamı (5, v). 5. Beş. Civilized : Nazik. Sosyal. Medenileşmiş. Hoş. Düzeyli. İnce. Kibar. Seviyeli. Uy...

Ten tribes nedir ne demek

Ten tribes nedir : On rakamı (10, x). Onluk. 10. On. Onlu. Tribes : Kabile. Boy. Aşiretler. Aşiret. Meslek grubu. Oymak. Takım. Familya. [#Ten command...

Cephalotribe nedir ne demek

Cephalotribe nedir : Sefalotripsi. Cephalotrocha : Sefalotrok. [#Cephalothin : Sefalotin. Cephalothoracic : Sefalotorasik. Bazı hayvanların birleşik kaf...

Diatribes nedir ne demek

Diatribes nedir : Tartışma. Uzun münakaşa. Sert eleştri. Sert eleştiri. Şiddetli tenkit. Küçük düşürücü eleştirme. Şiddetli münakaşa. Hiciv. Mediatri...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim