Tribesmen türkçesi Tribesmen nedir

  • Kabile üyesi.
  • Oymak üyesi.

Tribesmen ingilizcede ne demek, Tribesmen nerede nasıl kullanılır?

Tribesman : Oymak üyesi. Kabile üyesi.

Bedouin tribesman : Göçer bir arap kabilesi (bedeviler) üyesi kimse. Bedevi kabilesi üyesi.

Bantu tribes : Bantu kabileleri. Afrika'nın güney kesimlerindeki siyahi kabileler.

Feathered tribes : Kuş cinsi. Kuşlar.

Five civilized tribes : Beş uygar kabile. 1830 ve 1842 yılları arasında abd hükümeti tarafından zorla yerleri değiştirilen beş kızılderili kabile (choctaw, cherokee, creek, seminole ve chickasaw kabilelerinden oluşur).

Tribes : Kabile. Aşiret. Takım. Aşiretler. Oymak. Meslek grubu. Familya. Boy.

Feathered tribe : Kuş cinsi. Kuşlar.

Diatribes : Tartışma. Sert eleştri. Küçük düşürücü eleştirme. Hiciv. Sert eleştiri. Uzun münakaşa.

Bedouin tribe : Bedevi kabilesi. Göçebe bir arap halkı kabilesi veya kavmi.

Habiru tribes : Habiru kabileleri. Eski yazılarda adı geçen savaşçılar grubu (muhtemelen israillilerle ilgili olarak).

İngilizce Tribesmen Türkçe anlamı, Tribesmen eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Tribesmen ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Member : Taraf (denklem). Bilgisayar, hukuk, jeoloji alanlarında kullanılır. Kılgan. Uzuv. Öğe. Aza. Üye. Eleman. Çubuk. Ört.penis.

 

Clan member : Klan üyesi.

Kin : Aynı kandan gelen ya da geldiklerine inanan bireylerle, birtakım uygulama ve kutsamalarla aralarında kan birliği sağlanan bireylere verilen ad. bk. akrabalık, dirimbilimsel akraba, atasoylu akrabalık. Kohum. Hısım. Soy. Akraba. Hısımlık. Nesep. Akrabalık. Aile. Soydaş.

Tribe : Kavim. Meslek grubu. Belli bir yerde oturan; dil, ağız ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren; birden çok boy ve köyden oluşan; ata ruhu ya da tanrıya inanan; genellikle bir yönetici ya da kurulca yönetilen; yapısında bulunan köy ve aileler arasında toplumsal, ekonomik, dinsel, kan ya da evlilik bağları bulunan siyasal nitelikteki topluluk, bk. boy, dil, ağız, kültür, köy. krş. topluluk. Uyruk. Grup. Oymak. Takım. Tribü. Aynı sınıftan kimseler. Aynı dili konuşan, aynı kurumlara, geleneklere, göreneklere sahip, ortak bir yerleşme alanı olan ve ortak bir kökten gelen birkaç jens'in özerk bir toprak üzerinde oluşturdukları budunsal birlik.

Kindred : Kafa dengi. Akraba. Akrabalık. Kodak. Akrabalar. Benzer. Aynı soydan. Benzeme. Birbirine benzer. Aynı türden.

Clan : Kabile. Oy. Ataerkil ya da anaerkil yapılı ve genellikle dıştan evlenmeli yakınlık kümesi. Zümre. Oymak. Boy. Sop. Klan. Ortak bir atadan geldiklerine inanan, kendi aralarında evlenmeyen, hem ana, hem de baba çizgisine göre düzenlenmiş, birbirleriyle akraba, birden çok büyük ailenin bir araya gelmesi sonucu oluşan toplumsal birlik. Büyük kodak.

 

Tribesmen synonyms : kinship group, kin group, fellow member, tribeman, tribesman.

Tribesmen zıt anlamlı kelimeler, Tribesmen kelime anlamı

Nonmember : Üye olmayan kişi. Üye olmayan kimse.