Yollu nedir Yollu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Yollu" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Kötü yola düşmüş kadın. Yol alan (binek hayvanı). Çizgili (kumaş için). Gibi, gibilerden: Asarım, keserim yoll...

 
 
 

Yollu yolahlı nedir ne demek

Yollu yolahlı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eski türkçe yolak: Töreli, gösterişli. “Bizimki yolludur, yolahlıdur.. Yola : Gelenek, örf, âdet Yolah : Keçiyolu, küçük geçit. Suyolu, ark, oluk. Dokuma üstündeki kıyı çizgileri, süsleri. Kağnı v...

Yolluh nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yolda yenmek için hazırlanan yiyecek, azık. Yolculukta giymek için ayrılan giysi. Gezi, yol için ayrılan para. Sofa ve gezeneklerin çok basılan yerlerine, ayakçaklara serilen ince uzun yaygı. Geli...

Yollukçu nedir ne demek

Yollukçu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hayvanla yapacağı her sefer için belli bir ücretle çalışan işçi. Yollu : Yolu herhangi bir nitelikte olan. Kuralına uygun. Kolayca elde edilen kadın. Herhangi bir nitelikte, biçimde. Parası olan. ...

Yolluyazı nedir ne demek

Yolluyazı nedir Yolluyazı; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Ağrı ili, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Yollu : Yolu herhangi bir nitelikte olan. Kur...

Yollu dişli sazan nedir ne demek

Yollu dişli sazan nedir Yollu dişli sazan; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dişli sazangiller (Cyprinodontidae) familyasından, 4-8 cm kadar uzunlukta, Avrupa ve ...

Yollu olmah nedir ne demek

Yollu olmah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Anlayış göstermek. Geleneklere uygun davranmak. Olma : Olmak işi Yollu : Yolu herhangi bir nitelikte olan. Kuralına uygun. Kolayca elde edilen kadın. Herhangi bir nitelikte, biçimde. Parası olan. ...

Yollu yolunca nedir ne demek

Yollu yolunca nedir Teknik terim anlamı: Usulü dairesinde, merasime uygun olarak, âdet üzere. Yollu : Yolu herhangi bir nitelikte olan. Kuralına uygun. Kolayca elde edilen kadın. Herhangi bir nitelikte, biçimde. Parası olan. Çizgili. Hızlı gi...

Yolluk nedir "Yolluk" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Başlık. İktisat alanındaki kelime anlamı: Sürekli ya da geçici olarak resmen görevlendirilen kişilere yolculuk ve konaklama giderleri için yapılmış olan ödeme. Bilimsel ter...

Yollukçuluk nedir ne demek

Yollukçuluk nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Her seferi için belirtilen ücret karşılığı, hayvanıyla yük taşıma işi. Yollukçu : Hayvanla yapacağı her sefer için belli bir ücretle çalışan işçi Yollu : Yolu herhangi bir nitelikte olan. Kuralına...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim