Zone nedir English: After flying above the safe zone, the airplane went into unidentified air space. Turkish: Güvenli bölgenin üzerinde uçt...

 
 
 

Zone defence nedir ne demek

Zone defence nedir : Kristalin üzerindeki bir kenara koşut bütün yüzeylerin tümü. Yöre. Çevirmek. Biyoloji, uzay, jeoloji alanlarında kullanılır. Zon. K...

Zone fire nedir ne demek

Zone fire nedir : Bir yerde ancak belirli bir faaliyete izin vermek. Mıntıka. Bölgelere ayırmak. Alan. Kuşatmak. Kuşak. Kentbilim bölge. Yeryüzünde y...

Zone melting nedir ne demek

Zone melting nedir : Bir yeri belirli bir faaliyet için ayırmak. Yöre. Kuşak. Alan. Kentbilim bölge. Bölge. Çevirmek. Bir yerde ancak belirli bir faaliy...

Zone of action nedir ne demek

Zone of action nedir : Bir yerde ancak belirli bir faaliyete izin vermek. Benzer fauna ve flora ile belirlenen bir alan; bazı türlerin münhasıran bulunduğ...

Zone of differred development nedir ne demek

Zone of differred development nedir : Mıntıka. Kuşak. Bölgelere ayırmak. Bir yerde ancak belirli bir faaliyete izin vermek. Bir yeri belirli bir faaliyet için ayırmak. K...

Zone of individual housing nedir ne demek

Zone of individual housing nedir : Bir yeri belirli bir faaliyet için ayırmak. Mıntıka. Alan. Bölge. Zon. Benzer fauna ve flora ile belirlenen bir alan; bazı türlerin...

Zone of oxydation nedir ne demek

Zone of oxydation nedir : Yeryüzünde ya da herhangi bir gökcisminde belli koşulları sağlayan bölge. zaman kuşakları, iklim kuşakları vb. Kuşatmak. Kentbilim ...

Zone of tension nedir ne demek

Zone of tension nedir : Benzer fauna ve flora ile belirlenen bir alan; bazı türlerin münhasıran bulunduğu bir alan. Kuşak. Bölgelere ayırmak. Kentbilim böl...

Zone refining nedir ne demek

Zone refining nedir : Biyoloji, uzay, jeoloji alanlarında kullanılır. Yeryüzünde ya da herhangi bir gökcisminde belli koşulları sağlayan bölge. zaman kuş...

Zone width nedir ne demek

Zone width nedir : Kuşak. Alan. Zon. Bir yerde ancak belirli bir faaliyete izin vermek. Bölgelere ayırmak. Biyoloji, uzay, jeoloji alanlarında kullanı...

Concentric zone theory nedir ne demek

Concentric zone theory nedir : Özekdeş. Özekleri çakışık, değişik büyüklükte olan (nesneler). Biyoloji, fizik alanlarında kullanılır. Merkezleri bir. Konsantrik. ...

Single zone price nedir ne demek

Single zone price nedir : Münferiden. Kırk beşlik plak. Tek. Tek gidiş bileti. Teklemek. Dönüş bileti. Bir. Gidiş bileti. Bekar. Evlenmemiş kimse. Zone : Ken...

Abramis zone nedir ne demek

Abramis zone nedir : Yeryüzünde ya da herhangi bir gökcisminde belli koşulları sağlayan bölge. zaman kuşakları, iklim kuşakları vb. Yöre. Çevirmek. Biyo...

Abyssial zone nedir ne demek

Abyssial zone nedir : Bölgelere ayırmak. Bir yeri belirli bir faaliyet için ayırmak. Yöre. Benzer fauna ve flora ile belirlenen bir alan; bazı türlerin m...

Agrarian zone nedir ne demek

Agrarian zone nedir : Çiftçilere toprak dağıtma taraftarı. Tarım. Tarımsal reform hareketi yanlısı. Ziraat. Tarıma ilişkin. Kırsal. Tarımsal. Çiftçilere ...

Aphotic zone nedir ne demek

Aphotic zone nedir : Işık almayan. Işıksız. Afotik. Zone : Bir yerde ancak belirli bir faaliyete izin vermek. Benzer fauna ve flora ile belirlenen bir a...

Arctic zone nedir ne demek

Arctic zone nedir : Kuzey kutbuyla ilgili. Buz gibi. Arktik. Kuzey kutbu ile ilgili. Kuzey kutup bölgesi. Çok soğuk. Kuzey kutbu. Kutupsal. Kuzey kutup...

Assemblage zone nedir ne demek

Assemblage zone nedir : Kalabalık. Birleştirme. Bir araya toplanma. Montaj. Toplantı. Bir araya toplama. Meclis. Toplama. Küme. Toplanma. Zone : Benzer fau...

Barbel zone nedir ne demek

Barbel zone nedir : Bıyıklı balık. Bazı balıkların ağız kenarlarında bulunan duyargalar. Kemikli balıklar (teleostei) takımının, sazangiller (cyprinida...

Zone axis nedir ne demek

Zone axis nedir : Bölgelere ayırmak. Zon. Yöre. Mıntıka. Kuşatmak. Kentbilim bölge. Alan. Biyoloji, uzay, jeoloji alanlarında kullanılır. Kuşak. Bir ...

Zone bit nedir : Kristalin üzerindeki bir kenara koşut bütün yüzeylerin tümü. Alan. Bölge. Kuşatmak. Çevirmek. Mıntıka. Bölgelere ayırmak. Bir yeri ...

Zone defense nedir ne demek

Zone defense nedir : Kristalin üzerindeki bir kenara koşut bütün yüzeylerin tümü. Bir yerde ancak belirli bir faaliyete izin vermek. Yeryüzünde ya da he...

Zone for mixed use nedir ne demek

Zone for mixed use nedir : Biyoloji, uzay, jeoloji alanlarında kullanılır. Kuşak. Çevirmek. Yöre. Zon. Bir yerde ancak belirli bir faaliyete izin vermek. Bir ...

Zone of a sphere nedir ne demek

Zone of a sphere nedir : Kentbilim bölge. Mıntıka. Benzer fauna ve flora ile belirlenen bir alan; bazı türlerin münhasıran bulunduğu bir alan. Çevirmek. Ala...

Zone of aeration nedir ne demek

Zone of aeration nedir : Bölge. Kentbilim bölge. Kristalin üzerindeki bir kenara koşut bütün yüzeylerin tümü. Bir yerde ancak belirli bir faaliyete izin ver...

Zone of fire nedir ne demek

Zone of fire nedir : Bölge. Yöre. Kuşatmak. Çevirmek. Kuşak. Yeryüzünde ya da herhangi bir gökcisminde belli koşulları sağlayan bölge. zaman kuşakları, ...

Zone of inhibition nedir ne demek

Zone of inhibition nedir : Mıntıka. Alan. Yeryüzünde ya da herhangi bir gökcisminde belli koşulları sağlayan bölge. zaman kuşakları, iklim kuşakları vb. Çevir...

Zone of peace nedir ne demek

Zone of peace nedir : Kentbilim bölge. Bir yeri belirli bir faaliyet için ayırmak. Kristalin üzerindeki bir kenara koşut bütün yüzeylerin tümü. Bölge. Zo...

Zone out nedir : Kristalin üzerindeki bir kenara koşut bütün yüzeylerin tümü. Bir yeri belirli bir faaliyet için ayırmak. Kuşak. Bir yerde ancak bel...

Zone time nedir ne demek

Zone time nedir : Mıntıka. Çevirmek. Kuşak. Bir yerde ancak belirli bir faaliyete izin vermek. Benzer fauna ve flora ile belirlenen bir alan; bazı tü...

Burning zone lining nedir ne demek

Burning zone lining nedir : Şiddetli. Fırınlama. Çözüm bekleyen. Yakıcı. Yakma. Zehirlenmelerde zehrin saptanması için yapılacak analize uygun alınan örnekleri...

Neutral zone control nedir ne demek

Neutral zone control nedir : Arı durumda ya da çözeltisinde asit ya da baz özelliği göstermeyen ve ph değeri 7 olan (özdek). üzerindeki artı ya da eksi elektrik...

Single zone pricing nedir ne demek

Single zone pricing nedir : Yalınkat (çiçek). Münferiden. Bekar. Tek. Gidiş bileti. Tek kişilik oda. Kırk beşlik plak. Teklemek. Evlenmemiş kimse. Bir. Zone : ...

Abyssal zone nedir ne demek

Abyssal zone nedir : Derin okyanusal derinlikler. Abisal. Okyanus derinliği ve tabanı ile ilgili. Çok derin deniz yüzeyi. Sınırsız. Cehennemi. Abissal. ...

Afotic zone nedir ne demek

Afotic zone nedir : Benzer fauna ve flora ile belirlenen bir alan; bazı türlerin münhasıran bulunduğu bir alan. Yöre. Kuşatmak. Bölgelere ayırmak. Biyo...

Antarctic zone nedir ne demek

Antarctic zone nedir : Güney kutbu ve yöresi. Güney kutbuna ait. Güney kutbuyla ilgili. Antartik. Antarktik. Kuzey kutbuna karşı olan bölgeye ait; güney k...

Archeological contiguous zone nedir ne demek

Archeological contiguous zone nedir : Kazıbilimsel. Arkeolojik. Contiguous : Bitişik. Muttasıl. Sınırdaş. Yakın. Hemhudut. Komşu. [#Zone : Bölgelere ayırmak. Yeryüzünde ...

Arid zone nedir ne demek

Arid zone nedir : Cansız. İlgi çekmeyen. Kuru. Tatsız. Çorak. Yağışsız. Kupkuru. Kurak (toprak). Sıcaktan kavrulmuş. Yavan. Zone : Kristalin üzerinde...

Atom free zone nedir ne demek

Atom free zone nedir : Öze. Cevher. Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal bileşikleri, özdecikleri; bir tek türü ise bir kimyasal öğeyi oluşturan, bir ç...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim