Random access memory türkçesi Random access memory nedir

  • İstenen herhangi bir rasgele konumuna veri yazılır, rasgele konumundan veri okunur, doğrudan erişimli, genellikle yarıiletken bir bellek türü. rasgele erişimli belleklere yaz-oku bellek de denilmektedir.
  • Rastgele erişilebilir bellek.
  • Rasgele erişimli bellek.
  • Bilişim alanında kullanılır.
  • Rastgele erişimli bellek.
  • Hızlı geri çağırım için bilgilerin geçici olarak depolandığı bilgisayar hafızası (bilgisayar kapatıldığında ram içerisindeki tüm veriler silinir).
  • Seçkisiz erişim belleği.

Random access memory ingilizcede ne demek, Random access memory nerede nasıl kullanılır?

Random : Rasgele. Rastlantı(lı). Belli bir yönde etkide bulunabilecek yanlılık öğelerinin elenmesi koşuluyla bir çok kez yinelenen bir işlemin vereceği sonuç ya da bir olayın salt kazanıya bağlı olarak uzun dönemde alacağı biçimi belirleyen sayılgılı etmen (etmene ilişkin). Gelişigüzel. Tesadüfi. Önceden belirli olmayan biçimde değişebilen. Seçkisiz. Rastlantısal. Rastgele.

Access : Yaklaşım. Geçit. Kullanma hakkı. Bilgisayar sistemine girip bilgi almak izni (bilgisayar). Giriş. Erişmek. Yanaşmak. Methal. Ulaşma. Erişme.

Memory : İnsanın toplumsal bir varlık olmasını sağlayan, çevresi ile etkileşmesinin sonuçlarını anlığında saklıyabilmesi ve daha sonraki etkinlikleri sırasında bu sonuçları anımsayabilmesi yeteneği. Anı. Anlak. Bellek. Hafıza. Eskiden görülmüş, işitilmiş, koklanmış, tadılmış nesneleri ve türlü yaşantıları yeniden anımsama yetisi. 2.-algılanan nesnelerin ve yaşantıların bilinçte iz bırakması, saklanması ve gereğinde yeniden üretilmesi yeteneği. zihnin, belleme ve anımsama gücü. Akıl. Bilgisayar, bilişim, eğitim, fizik, sosyoloji alanlarında kullanılır. Bilgi-işlerde bilginin korunduğu ve gerektiğinde erişilebildiği sığaç. Hatıra.

 

Static random access memory : Durgun rasgele erişim hafızası.

Random access : Bk. doğrudan erişim. Rasgele erişimli. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Rastgele erişim. Seçkisiz erişim. Rasgele erişim.

Random access device : Rastgele erişimli aygıt. Rasgele erişimli aygıt.

Random access text file : Rastgele erişimli metin dosyası.

İngilizce Random access memory Türkçe anlamı, Random access memory eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Random access memory ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Alphabetic word : Alfabetik sözcük. Abecesel sözcük. Yalnız bir abecenin yazaçlarından oluşan sözcük.

Administrative data processing : Yönetimsel bilgi işlem. İdari veri işleme. Yönetsel bilgi işlem. Yönetsel bilgi işleme. Yönetsel veri işleme. Sayışımda ya da yönetimde kullanılan özdevimli bilgi işlem.

Algorithmic language : Algoritmik dil. Algol. Algorithmic language (cebirsel dil). Matematiksel ve bilimsel sorunların çözümüne ilişkin algoritma tanımlamaya dönük, öbek yapılı, yüksek düzeyli izlenceleme dili. Matematiksel ve bilimsel uygulamalarda kullanılan cebirsel bilgisayar dili.

 

Alphabetic character set : Yazaçları, kimi kez de güdüm damgalarını, özel damgaları ve boş damgayı kapsayan, buna karşılık sayılan dışarıda bırakan damga takımı. Abecesel damga takımı. Alfabetik karakter seti.

Acess arm : Erişim kolu. Mıknatıslı tekerde, okuma/yazma kafasını erişilmek istenen adresin bulunduğu iz üzerine getirmek için ileri geri devinen kol. devinimsiz kafalı tekerlerde, her iz için ayrı kafa öngörüldüğünden bu kol bulunmaz, böylece kafanın iz üzerine varışı süresi, daha hızlı bir erişim için kazanılmış olur.

Ram : Koç burcu (astronomi terimi). Koç. Evcil koyunun erkeği. Bindirmek. Koç (astronomi terimi). Sokmak. Vurarak pekiştirmek. Zorla tıkmak. Doldurmak (silah).

Algol : Algol. Algorithmic language (cebirsel dil). Umacı. Matematiksel ve bilimsel sorunların çözümüne ilişkin algoritma tanımlamaya dönük, öbek yapılı, yüksek düzeyli izlenceleme dili. Matematiksel ve bilimsel uygulamalarda kullanılan cebirsel bilgisayar dili. Algol dili.

Accesibility : Erişilirlik. Bir gömüde, bir dizin terimine yollama yapan ortalama terim sayısı. Erişilebilirlik.

Accounting machine : Sayışım makinası. Muhasebe makinesi. Sayışım ile ilgili hesaplamalar için kullanılan, bilgisayarın veri işleme olanaklarının altında yalın birtakım işlemler yapabilen herhangi bir makine, bk. çizelgeleyici. Sayım makinesi. Sayışım makinesi.

Alphabetic code : Alfabetik kod. Verilerin bir abecesel damga takımı kullanılarak gösterildiği düğüm. Abecesel düğüm. Abecesel kod.

Random access memory synonyms : address, actual address, alphabetic string, addressing, alphanumeric character set, alphanumeric code, alphabetic data.