Random access text file türkçesi Random access text file nedir

  • Rastgele erişimli metin dosyası.

Random access text file ingilizcede ne demek, Random access text file nerede nasıl kullanılır?

Random : Seçkisiz. Belli bir yönde etkide bulunabilecek yanlılık öğelerinin elenmesi koşuluyla bir çok kez yinelenen bir işlemin vereceği sonuç ya da bir olayın salt kazanıya bağlı olarak uzun dönemde alacağı biçimi belirleyen sayılgılı etmen (etmene ilişkin). Tesadüfi. Gelişigüzel. Önceden belirli olmayan biçimde değişebilen. Rasgele. Rastlantı(lı). Rastlantısal. Rastgele.

Access : Erişim. Ulaşma. Methal. Nüfuz. Geçit. Bir veri saklama ortamında, veri okuma ya da yazma işlemini gerçekleştirmek üzere, adresi verilen yeri fiziksel olarak bulma. Erişme. Hastalık nöbeti. Yaklaşım. Kullanma.

Text : Metin. Örü. Bilişimsel dilbilim ve bilgi erişimde, doğal dil sözdiziminin bir yazı oluşturacak biçimde, biçim, anlatış ve noktalama imleriyle kullanıldığı, bir uzunluk kısıtlaması öngörülmeksizin, gereken boyda damga dizgisi. Tekst. ä°ncil'de ayet. Mesaj atmak (cepten). Kitap ya da yazının aslı. Konu. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Yazının aslı.

File : Eğe. Fişlerin, kartların vb. bilgi gereçlerinin belli bir kural gereğince sıralanmalarından oluşan bütün. Sıralamak. Belge kabı. Bilgisayar, bilişim, ekonomi alanlarında kullanılır. Eğe vurmak. Törpü. Dosyaya koymak. Resmi işleme koymak. Birbirleriyle ilişkili, düzenlenmiş bir tutanaklar topluluğu.

 

Random access : Seçkisiz erişim. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Bk. doğrudan erişim. Rasgele erişimli. Rastgele erişim. Rasgele erişim.

Plain text file : Düz metin dosyası.

Ascii text file : Ascıı metin dosyası.

Random access device : Rasgele erişimli aygıt. Rastgele erişimli aygıt.

Random access memory : Seçkisiz erişim belleği. Rasgele erişimli bellek. Rastgele erişimli bellek. Hızlı geri çağırım için bilgilerin geçici olarak depolandığı bilgisayar hafızası (bilgisayar kapatıldığında ram içerisindeki tüm veriler silinir). İstenen herhangi bir rasgele konumuna veri yazılır, rasgele konumundan veri okunur, doğrudan erişimli, genellikle yarıiletken bir bellek türü. rasgele erişimli belleklere yaz-oku bellek de denilmektedir. Rastgele erişilebilir bellek.