Reaction formation türkçesi Reaction formation nedir

  • Reaksiyon teşkili.
  • Karşıt tepki.
  • Tepki oluşumu.
  • Karşıt tepki oluşturma.

Reaction formation ingilizcede ne demek, Reaction formation nerede nasıl kullanılır?

Reaction : Reaksiyon. Tepkime. Geri tepme. Tepki, tepkime. Tepki. Bir ya da daha çok yükün, atom ya da molekülün başka yükün atom ve moleküllere dönüşmesi olayı. Üşerlerin, özdecik ya da öğeciklerin etkileşimleri sonucu başka üşer, özdecik ya da öğecikler oluşması. Alerji. Organizmanın bir etki (uyaran, uyarıcı) karşısında gösterdiği herhangi bir zihinsel ya da duygusal davranım. Birtakım ayıraçlardan yeni kimyasal türlere geçiş olayı.

Formation : Buzsul büyültmede oluşan temel yapının belirlediği biçime girme. Türetme. Biçimlenim. Tertip. Biçimlenme. Teşkil. Düzen. Gökcisimlerinin, canlıların doğup, biçimlenme süreci. Oluşturma. Vejetasyonun ekolojik ve bitki coğrafyası bakımından sınıflandırılması. örnek: tropik yağmur ormanı formasyonu.

Reaction curve : Rakibinin tercihleri bilinirken firmanın stratejik değişken düzeyiyle ilgili en karlı seçimini gösteren farklı fiyat ve miktar bileşimlerinin geometrik yeri. Tepki eğrisi.

Reaction engine : Tepkili motor. Reaksiyon motoru. Roket motoru.

Reaction intermediate : Reaksiyon ara maddesi. Metabolik yol olarak adlandırılan ve ardarda gerçekleşen reaksiyonlarda kullanılan herhangi bir metabolit.

 

Reaction mechanism : Bir kimyasal tepkimenin hangi basamaklar üzerinden yürüdüğünü göstermek üzere düzenlenen bir tür işleyiş açıklaması. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Yalnız tepkenleri, ürünleri, başı ve sonu görülen bir tepkimenin ayrıntılı olarak nasıl oluştuğunu gösteren , görünenden daha temel özdeciksel çarpışım olaylarını belirten tepkimeler dizisi. Tepkime işlergesi.