Relaxation exercices türkçesi Relaxation exercices nedir

  • Gevşeme alıştırmaları.
  • Jimnastik alanında kullanılır.
  • Kaslarda aşırı gerilme çalışmasının oluşturacağı zararı gidermek için bu tür çalışmayı hemen izlemesi gereken dinlendirici nitelikteki alıştırmalar.

Relaxation exercices ingilizcede ne demek, Relaxation exercices nerede nasıl kullanılır?

Relaxation : Relaksasyon. Gevşetme. Rahatlama. Hafifleme. İstirahat. Hafifletme. Yumuşama. Eğlence. Dinlenme.

Relaxation labelling : Gevşetmeli etiketlendirme. Kısıt gevşetmeli etiketlendirme. Gevşetmek etiketlendirme.

Relaxation of muscles : Kasların gevşemesi.

Relaxation oscillation : Gevşeme salınımı.

Relaxation phenomena : Uyarık durudaki devinimlerin, bir süre sonra dengeye doğru gitmeleri olayları. Gevşeme olayları. Fizik, kimya alanlarında kullanılır.

İngilizce Relaxation exercices Türkçe anlamı, Relaxation exercices eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Relaxation exercices ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Arms downward : Kolların kendi ağırlığıyla omuzlardan aşağı sarkık bulunduğu durum. Aşağıda tutuş. Elleri aşağıda tutuş.

Arms held forward upward : Ön - yukarıda tutuş. Kolların ön ve yukarıda tutulması. Kolların, bibirine koşut ve başa kalkık olarak tutulduğu durum.

 

Arm turning : Kolu, türlü tutuşlarda ve yüzeylerde içe-dışa, yukarı-aşağı yöneltmek. Kol döndürmek.

Agility : Beceri. Çabukluk. Atiklik. Kıvraklık. Beceriklilik. Vücudun yapılması güç alıştırmalara yatkın olma durumu. Çeviklik.

Agility exercises : Beceri alıştırmaları. Kas ve sinirlerin işbirliğiyle başarılan ve yerde takladan havada taklaya değin gelişen güç alıştırmalar. Çeviklik ve beceri alıştırmaları.

Arms held backward : Kolların, vücudun gerisinde birbirine koşut olarak yere eğik tutulduğu durum. Geride tutuş.

Appparatus : Cimnastik alıştırmalarında, türlü amaçlarla kullanılan taşınır ya da durağan araçlar. Cimnastik araçları.

Arms held forward downward : Ön-aşağıda tutuş. Kolların, birbirine koşut, yere eğik olarak gergin ve önde - aşağıda tutulduğu durum.

Arm jumps with body swinging : Asılı sıçramalı ilerleme. Asılmada, çift kolla hız alarak yer değiştirme.

Arms mid downwards : Yan aşağıda tutuş. Kolların, gergin olarak gövdenin iki yanında yere eğik tutulduğu durum.

Relaxation exercices synonyms : arm walks with body pendling, arms held, arms held forward reach standing, arm walks with body swinging, arm exercises, arm circling.