Uğuray nedir, Uğuray ne demek

Uğuray; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür.

Uğuray isminin anlamı, Uğuray ne demek:

Uğurlu güzel. Uğuray ismi; Türkçe kökenli olup bir Erkek ismidir.

Uğuray kısaca anlamı, tanımı

Uğura : Yufka açılırken, hamurun tahtaya yapışmaması için kullanılan kalın un

Uğur : Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti ya da bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı. Hedef, amaç, erek, gaye, yol. İyi nitelik, meymenet, kadem. Talih, şans. Ön veya yan. Bu nitelikte olduğuna inanılan şey.

Uğurlu : Uğuru olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutlu, tekin, kademli, meymenetli, mübarek.

Güzel : Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı. Güzellik kraliçesi. Görgü kurallarına uygun olan. İyi, hoş. Güzel kız ya da kadın. Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı. Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran. Adamakıllı, şiddetli. Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde. Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran. Sakin, hoş (hava). Pek iyi, doğru.

Güze : Su kaynağı. Testi. Güzel. [Bakınız: Göze].

Diğer dillerde Uğur heykeli anlamı nedir?

İngilizce'de Uğur heykeli ne demek ? : fetich