Unfazed türkçesi Unfazed nedir

Unfazed ile ilgili cümleler

English: Ali is completely unfazed.
Turkish: Ali tamamen soğukkanlı.

Unfazed ingilizcede ne demek, Unfazed nerede nasıl kullanılır?

Unfaded : Solmamış. Rengi atmamış. Rengi solmamış. Soluk olmayan.

Unfading : Ölmez. Solmaz. Dayanıklı. Renk atmaz. Değerini yitirmeyen. Ebedi. Zevalsiz. Solmayan.

Unfailing : Muhakkak. Hiç bıkmadığı (bir şey) (bir kimsenin). Güvenilir. Sadakatli. Çok sadık. Tükenmez. Azalmaz. Hiç eksilmez. Yorulmaz. Bitmez.

Unfailingly : Yanılma payı olmaksızın. Şaşmaz bir şekilde. Eksiksiz biçimde. Yanılmaz bir şekilde. Hatasız. Bitip tükenmez bir şekilde. Daima. Hata yapmadan. Yanlışa mahal vermeden.

Unfailingness : Yorulmaz olma vasfı. Bitip tükenmez olma özelliği. Şaşmaz olma özelliği.

Unfairable : Olumsuz. Elverişsiz. Açık veren.

Unfairable balance of trade : Dış ticaret açığı.

Unfair dismissal : Haksız işten çıkarma.

Unfair trade practices : Haksız ticari uygulamalar.

Unfair treatment : Adil olmayan davranış. Kurallara göre olmayan davranış. Haksız davranış. Haksız işlem. Dürüstlükten yoksun.

İngilizce Unfazed Türkçe anlamı, Unfazed eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Unfazed ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bold : Cesaret isteyen. Küstah. Dik. Göze çarpan. Cüretli. Koyu renk yazılmış. Koyu. Cesaretli.

Daring : Cüret. Serüvenci. Cesurluk. Yiğitlik. Çok yürekli. Pervasızlık. Tehlikeli. Cesaret.

Braver : Kahraman. Mürüvvet. Şahane. Yürekli. Yiğit. Görkemli. Mert.

Detached : Bağımsız. Ayrık. Kendi ayakları üzerinde duran. İlişkisi koparılmış. Sökülmüş. Mesafeli. Müstakil (ev). Objektif. Tarafsız. Müstakil.

Doughty : Kuvvetli. Kahraman. Yiğit. Sağlam. Yürekli. Becerikli.

Canniest : Cazip. Zarif. Hoş. Rahat. İdareli. Tutumlu. Kurnaz. Becerikli. Hünerli. Uyanık.

Fearless : Yürekli. Yılmaz. Gözü kara. Gözü pek. Levent. Pervasız. Bıçkın.

Calmest : Gürültüsüz. Dinmek (fırtına). Durgun. Sakinleşmek (deniz). Yatıştırmak. Endişesiz. Ağırbaşlı. Dingin. Esintisiz. Huzurlu.

Arcadias : Pastoral. Oklahoma eyaletinde şehir. Sade. Kaliforniya eyaletinde şehir. Louisiana eyaletinde yerleşim yeri. Oklahoma eyaletinde yerleşim yeri. Basit. Kırsal cennet. New york eyaletinde yerleşim yeri.

Brave : Kızılderili savaşçılar. Bahadır. Kızılderili savaşçı. Yiğit. Göğüs germek. Cesaretle karşı koymak. Görkemli. Kahraman. Cesaret göstermek.

Unfazed synonyms : unfirm, caliche topped, adventurous, balmier, calmer, ballsy, darings, unaffected, calm, canny, daunt, airless, daredevil, boldest, bolding, insecure, daredevils, unsteady, braved, balmy, free, unmoved, adventuresome, ataraxic, balmiest, cannie, unimpressed, bolder, dauntless, uninfected, foolhardiest, bravest, heroical.

Unfazed zıt anlamlı kelimeler, Unfazed kelime anlamı

 

Fixed : Solmaz. Sağlanmış. Durağan. Sabitleştirilmiş. Sabit. Uçmaz. Önceden ayarlanmış. Fikse. Belirlenmiş. Değişmez.

Secure : Sıkı sıkı kapamak. Güvenli. Sağlama almak. Güvence altına almak. Sağlamak. Güvenceye almak. Şüphesiz. Sigortalamak. Sıkıca kapatmak. Ele geçirmek.

Paved : Taşla döşenmiş. Asfaltla kaplı. Asfaltlanmış. Kaplanmış.