Urologists türkçesi Urologists nedir

Urologists ingilizcede ne demek, Urologists nerede nasıl kullanılır?

Futurologists : Gelecek bilimi uzmanı olan kimse. Gelecek bilimci.

Neurologists : Nörolojist. Asabiyeci. Nörolog. Sinir hastalıkları uzmanı. Sinir mütehassısı. Nöroloji doktoru.

Urologist : Bevliyecilik. Bevliyeci. Ürolojist. Ürolog.

Futurologist : Gelecek bilimci. Gelecek bilimi uzmanı olan kimse.

Neurologist : Nörolog. Sinir hastalıkları uzmanı. Asabiyeci. Nörolojist. Sinir mütehassısı. Nöroloji doktoru.

Urological : İdrar yolları hastalıkları bilimiyle ilgili. Ürolojiyle ilgili. Ürolojik. Kadınların idrar organları ve erkeklerin ürojenital organları ile bunlarla ilgili hastalıkları konu alan tıp dalıyla ilgili.

Feline urologic syndrome : Felin ürolojik sendrom. Kedilerin ürolojik sendromu. Protein, hücresel artıklar ve strüvit kristallerden oluşan şekilsiz birikimlerin üretrayı tıkaması sonucu idrar yapma güçlüğü, kanamalı idrar torbası yangısı, kan işeme ve azotemiyle belirgin daha çok kış aylarında ve erkek kedilerde görülen, en önemli alt idrar yolları hastalığı, tembel kedi sendromu, şişman kedi sendromu, fus, felin ürolojik sendrom.

Urologies : İdrar yolları hastalıkları bilimi. Bevliye. Üroloji.

Neurological : Nörolojik. Sinirbilime ait.

 

Feline urological syndrome : Kedilerin ürolojik sendromu. Fus.

İngilizce Urologists Türkçe anlamı, Urologists eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Urologists ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Medical specialist : Tıp uzmanı.

Specialist : Uzman ekip. Sanatkar. Uzman doktor. Kompetan. Uzman. Uzmanlık gerektiren. Bir bilim dalında, belli bir teknik alanda yoğun bir öğrenim görerek ya da türlü uygulamalara katılarak yüksek derecede yeterlik kazanmış olan kimse. üniversite ve yüksek okulların deney odası, kitaplık, enstitü, klinik ve işliklerinde, öğretimle doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ilgili olan ve özel bilgi ya da yetişmeyi gerektiren bir görevde bulunan kimse. Cober (borsa). Mütehassıs.

Urologists synonyms : urologist.