Vezikoüretral reflü nedir, Vezikoüretral reflü ne demek

Vezikoüretral reflü; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Vezikoüretral geri akış.

Vezikoüretral reflü tanımı, anlamı

Reflü : Geri akış

Vezi : Kaşık oyunu.

Vezikoüretral geri akış : İşeme sırasında, tıkanıklığa bağlı olarak idrarın üretradan idrar torbasına geriye akışı, vezikoüreterik refluks, vezikoüretral reflü. Üreterin idrar torbasına giriş açısındaki kapakçığın bozukluğundan, intravezikal üreterin kısa oluşuna veya idrar torbasına dıştan gelen basınçlar sonucu, köpek yavrularında yaygın olarak biçimlenir.

Geri akış : Ters yönde akış, ileriye doğru seyreden sıvı akımının geriye doğru seyir göstermesi, refluks, reflü.

Geri : Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı. "Geri dön, geri git!" anlamında bir söz. Araba üzerine gerilerek kenarları arabanın korkuluğuna tutturulan ve içine saman veya tahıl doldurulan büyük kıl çuval. Aptal, anlayışsız. Eksik gösteren (saat). Hayvanda boşaltım organının dışı. Bir şeyin sona kalan bölümü. Son, sonuç. Benzerlerine ayak uydurup ilerleyememiş, gelişememiş. Geriye doğru. Geçmiş, mazi.

Akış : Akma işi. Belirlenen biçimde, kurallarına ve doğasına uygun olarak gerçekleşme. Akın. Geçip gitme, sürüp gitme.

Diğer dillerde Vezikoüretral reflü anlamı nedir?

İngilizce'de Vezikoüretral reflü ne demek ? : vesicourethral reflux