Indemnity türkçesi Indemnity nedir

 • İkramiye.
 • Zarar ödemesi.
 • Ödence.
 • Herhangi bir zarara yol açan kişinin bu zararı karşılaması için ödemesi gereken para.
 • İşçilerin belirli ücretleri dışında kendilerine verilmekte olan dinlence, bayram ücretleri, güvence ve yaşlılık vb. karşılığı ödemeler.
 • Kefalet.
 • Teminat.
 • Güvence.
 • İşçi ödencesi.
 • Tazminat.
 • Dokuncalı olaylar sonuçları karşılanılmak amacıyla yapılan ödemeler.
 • Cezasını affetme.
 • İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır.
 • Garanti.
 • Koruma.
 • Tazmin.

Indemnity ingilizcede ne demek, Indemnity nerede nasıl kullanılır?

Indemnity of evacuation : Boşaltma ödencesi. Mal iyesinin kiraya verdiği ya da yeri boşalttırabilmek amacıyla kiracısına verdiği ödence.

Indemnity of flight : Uçuş ödencesi. Subay, astsubaylara, erlere ve orduda görevli sivil teknisyenlere yasalarına göre uçuş nedeniyle verilen ödence.

Indemnity of insured goods : Mal, tarımsal ürün ve hayvan değerlerinde görülen azalma ve yitirim nedeniyle alınan ödence. Mal güvence ödencesi.

Indemnity of temporary unworking : Geçici iş göremezlik durumunda olanlara sosyal güvenlik kurumlarınca çalışamadıkları süre için yapılan ödeme. krş. geçici iş göremezlik. Geçici iş göremezlik ödencesi. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. İş kazası, uğraşı sayrılığı, sayrılık ve analık nedenleriyle iş göremeyen işçiye toplumsal güvenceler kurumunca çalışamadığı üç günlük süreden sonra her gün için verilen ve yasasına göre ücretinin belli bir bölümünü kapsayan ödence.

 

Defititinive indemnity of pregnancy and maternity : Kesin gebelik ve doğum yardımı. Gebelik ve doğum olaylarında güvenceli ya da işçiye yasalarına göre yapılan kesin yardım.

Cash indemnity : Kasa görevlisi ile kuruluşa ilişkin para alma ve verme işleriyle uğraşanlarla bunlara ilişkin sayışmalardan sorumlu tutulanlara aldıkları ücretler dışında belirli oranlarda verilen ödence. Kasa tazminatı. Kasa ödencesi.

Fire indemnity : Yangın tazminatı.

Dismissal indemnity : Duyurusuz işten çıkarma ödencesi. Kendilerine duyurulmadan işlerinden çıkarılanlara iş yasasına göre gerçekleşecek dokuncaları karşılığı işverence yapılan ödeme.

Claim for indemnity : Tazminat talebi.

Invalidity indemnity : Sakatlık tazminatı. Maluliyet tazminatı.

İngilizce Indemnity Türkçe anlamı, Indemnity eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Indemnity ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bails : Suyunu boşaltmak (kayık). Tekneye giren suyu boşaltmak için kullanılan kova. Kefalet ücreti. Emanet etmek. Halka. Kefaletle serbest bıraktırmak. Çember. Maşrapa vb. Kurtarmak.

 

Indemnifications : Tazminat alma. Zararı ödeme. Zararı karşılama. Zararın ödenmesi.

Sureties : Kesinlik. Engellemek. Kefil. Garantör. Teminatlar.

Amends : Islah. Tanzimat. Zararın karşılanması. Özür. Telafi etmek. Telafi.

Conservation : İdareli kullanma. Dış çevreden yalıtılmış bir dizge ile ilgili kütle, erke, devinirlik gibi nicelikler toplamlarının etkileşimler sonucu değişikliğe uğramaması. Doğal kaynakları koruma. Korunum. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Tutma. Muhafaza. Sahip çıkma. Sakınım.

Bounty : Semahat. Ödenek. Zararlı bir hayvanın yok edilmesi veya bir suçlunun yakalanması için devletçe verilen para. Cömertlik. Bağış. Eliaçıklık. Prim. Bk. ikramiye bk. sigorta primi menkul ya da gayri menkullerin nominal değeri ile piyasa değeri arasındaki pozitif fark. vadeli işlemler piyasasında ürün, taşınır değer, döviz gibi varlıkların gelecekteki fiyatının yükselmesi durumu.

Compo : Kompozisyon. Alçı. Sıva. Melez harç. Bileşim maddesi. Bileşim.

Lagniappes : Hediye. Satın alınan bir ürünün yanında verilen hediye. Satın alınan malla beraber verilen hediye. Armağan. Alışveriş yapıldığında yanında verilen hediye.

Aegis : Siper. Kalkan. Saye. Himaye.

Insurance : Sigorta. Sigorta primi. Binden sigorta poliçesinin yerine geçen nota. Sigorta etme. Sağlık sigortası. Sigortacılık. Her tür kaza, dokunca, kırılıp dökülme ve benzeri olaylarla ilgili kurum ya da kişinin kayıpları karşılanılmak üzere bunlara dokuncaları karşılığı yapılacak ödemeler. Sigortalama. Doğal afet, kaza, yangın, hırsızlık, ölüm, kuraklık gibi riskler yüzünden gelecekte ortaya çıkabilecek kayıpları karşılamak amacıyla belli bir prim karşılığında satın alınan güvence. krş. yaşam sigortası, yaşlılık sigortası, işsizlik sigortası, deniz sigortası.

Indemnity synonyms : punitive damages, actual damages, recovery, bound to, armoring, restitution, auspices, guarantee, convoy, demurrage, gage, bodyguards, guerdons, gratification, bounties, chokidar, safeguard, earnests, nominal damages, recompense, earnest, expiation, armouring, lagniappe, care, in the bag, compensations, fuse, asylum, recognisance, indemnization, conservations, aval.

Indemnity ingilizce tanımı, definition of Indemnity

Indemnity kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Exemption from loss or damage, past or to come. Insurance. Immunity from penalty, or the punishment of past offenses. Amnesty. Security.