Tazminat nedir, Tazminat ne demek

Tazminat; bir hukuk terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Tazminat" ile ilgili cümleler

  • "Benim bir raporum üzerine sonradan adamcağıza bileği için üç beş lira tazminat verdiler." - R. N. Güntekin

İktisat alanındaki kelime anlamı:

[Bakınız: ödence]

Hukuki terim anlamı:

zarar-giderim (Schadensersatz, réparation). maddî ~ : özdeksel, nensel zarar -giderim. ma' nevî ~ tinsel zarar -giderim, gönülalma (Genugtuung, réparation morale).

Tazminat anlamı, kısaca tanımı:

Ödence : Tazminat.

Tazminat davası : Manevi zarar ve ziyanın ödenmesini kapsayan şahsi dava, manevi tazminat, ödence davası.

Manevi tazminat : Kişilik haklarına karşı işlenen suçlara ilişkin dava sonucunda ödenmesine karar verilen bedel.

İhbar tazminatı : Bildirim ödencesi.

Kıdem tazminatı : Belirli süre çalıştıktan sonra işten ayrılan işçiye görev süresine bağlı olarak verilen para.

Makam tazminatı : Yüksek makamda görevli bulunanlara aylık maaşları dışında fazladan ödenen ücret, makam ödeneği.

Ölüm tazminatı : Sözleşmeye göre, ölüm hâlinde ölenin geride bıraktıklarına işveren tarafından ödenen para.

Tazmin : Zararı ödeme.

Zarar : Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat.

 

Para : Kazanç. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kuruşun kırkta biri.

Tazminat ilkesi : Gönenç karşılaştırmalarında temel alınan ve bir politika değişikliğinde bu değişiklikten kazançlı çıkanların, zarar görenlerin kayıplarının bir kısmını tazmin etmeleri durumunda Pareto iyileştirmenin sağlanacağını ifade eden ilke. krş. Kaldor-Hicks ölçütü, Scitovsky ölçütü

Tazminat ile ilgili Cümleler

  • Açacağınız boşanma davasında, hem tazminat hem de nafaka talep etme hakkınız var.
  • Ona kıdem tazminatı vermeden Tom'u kovmak gerçekten doğru değil.
  • Ali arabanın sahibine tazminat ödemek zorunda kaldı.
  • Hasarlı bagaj için hiç tazminat aldın mı?
  • Yasaya göre Lisanın Tazminat hakkı var.
  • Ne kadar kıdem tazminatı aldın?

Diğer dillerde Tazminat anlamı nedir?

İngilizce'de Tazminat ne demek? : n. compensation, amends, indemnity, damages, reparations, indemnification, award, guerdon, recompense, redress, return, solatium

Fransızca'da Tazminat : indemnité [la], dommages et intéréts, compensation [la], dédommagement [le]

Almanca'da Tazminat : n. Abfindung, Ausgleich, Entschädigung, Kaplaken, Schadenersatz

Rusça'da Tazminat : n. контрибуция (F), страховка (F)