After shock türkçesi After shock nedir

After shock ingilizcede ne demek, After shock nerede nasıl kullanılır?

After : Sonra. Tarihinden sonra. Arkasından. Sonrası. Sonrasına. Sonra gelen. Sonraki. Ardından. Dikten sonra. Arayışında.

Shock : Kalbini kırmak. Şok etmek. Dehşete düşürmek. Sarsıntı. Darıltmak. Vuruş. Donakalmak. Şok. Damar sisteminin kapasitesiyle dolaşım kanının hacmi arasındaki ilişkinin kan miktarı aleyhine bozulması sonucu oluşan, derinin solgunluğu, soğuk terleme, bilincin kaybolması, huzursuzluk, nabzın zayıf ve süratli olmasıyla belirgin, akut sistemik kanlanma yetersizliği, dolaşım kollapsı, dolaşım yetmezliği, kariyovasküler kollaps, asistolizm.

After a fashion : Biraz kuşkulu. Kör topal. Şöyle böyle. Pek iyi değil. Az çok. Yarım yamalak. Çat pat. Çok iyi değil.

After a little while : Kısa bir süre sonra.

After a short space : Biraz sonra. Kısa zamanda. Kısa bir süre sonra.

After a while : Bir süre sonra. Kısa bir süre sonra. Kısa zaman sonra. Bir süreden sonra. Biraz sonra.

İngilizce After shock Türkçe anlamı, After shock eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak After shock ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Aftershocks : Artçı deprem. Ekonomik kriz sonrası hareketler. (deprem sonrası) art sarsıntı. Daha büyük depremden sonra gelen küçük deprem. Ardçı deprem.

Abyss : Dipsiz gibi görünen yer. Yerde bulunan, çok derin ve dipsiz kuyu. Abis. Tamu. Cehennem. Olağanüstü derinlikte bir yerkabuğu yarığı. Uçurum. Varta. Boşluk.

Alkali rocks : Alkali kayaç. Öteki bileşenlere oranla, alkalilerin çokluğu gibi ayırt edici bir özellik gösteren ve genel olarak sodyumlu piroksen, sodyumlu amfibol ya da feldspatsıları kapsayan magmatik kayaçlar. Alkali kayaçlar.

Abrasive power : Aşındırıcı güç. Aşındırıcı kuvvet. Akarsuyun ve akarsuyla taşınan katı maddelerin, devimsel enerjileri arasındaki orantı.(akarsuyun devimsel m . v2 enerjisi = m . v2; taşınan maddelerin devimsel enerjisi = -»- dir. m = suyun kütlesi, v = akarsuyun hızı, m = maddelerin kütlesi, v = taşınan maddelerin hızı.). Akarsuyun aşındırma gücü.

Absolute chronology : Salt çağbilimi. Mutlak kronoloji. Yerbilim oluşlarının yıllarla bekletilmesi.

Absolute age : Mutlak yaş. Bir kayacın ya da bir katmanın yıl ve sayıyla belirtilen yaşı. Salt yaş. Kesin yaş.

Alcalic fumarole : Alkali tüten. 100-200 derece sıcaklıkta, nh2 cl, co2, h2s ve h2o bileşimli gazlar çıkaran fumaroller.

Aggregats : Başlangıçta birbirinden ayrı minerallerin, herhangi bir nedenle bir araya gelerek birlikte büyüyüşler gösteren bir topluluk durumuna gelmeleri. Topluluk.

Agricultural geology : Tarımsal jeoloji. Tarım yerbilimi. Tarım ve toprak konularıyle uğraşan yerbilim dalı.

Acid fumarole : 200°-800° c. sıcaklıkta, hcı, so2 nh2 cl, h2o bileşimli gazlar çıkaran fumaroller. Ekşit (asit) tüten. Asit tüten. Asit fümarol.

After shock synonyms : abysal environment, advance of aglacier, adventive cone, algonkian, adjacent rock, acrozone.