Alkanet türkçesi Alkanet nedir

  • Bu bitkiden elde edilen kırmızı boya.
  • Sığırdili.
  • Hodangiller (boraginaceae) familyasından, gövde ve yapraklarında batıcı ve salgı tüyleri bulunan, mavi çiçekli, kök ve kabuklarından kırmızı boya elde edilen ve sanayide kullanılan, çok yıllık otsu bitki.
  • Öküzdili.
  • Hava cıva otu.
  • Biyoloji alanında kullanılır.
  • Hodan familyasından bir bitki (güney avrupa'ya özgü).
  • Havacıva.

Alkanet ingilizcede ne demek, Alkanet nerede nasıl kullanılır?

Alkane : Alkan dizisi kimyasal bileşiği. Parafin. Alkan.

Alkanes : Alkan. Alkanlar. Karbonları tek bağ ile bağlanmış olan ve cn h2n + 2 genel formülü ile gösterilen hidrokarbonlar sınıfı. örn. metan (ch4). Parafin. Alkan dizisi kimyasal bileşiği.

Aminoalkane : Aminoalkan.

Dialkanes : Alkadienler. Molekülünde iki çift bağ bulunan hidrokarbonlar.örn. bütadien (h2c=ch-ch = ch2).

Alkannin : Alkanin. Renklendirici olarak kullanılan kimyasal madde.

Balkan countries : Balkan ülkeleri.

Balkan entente : Balkan antantı.

Balkan league : Balkan ligi.

Balkan country : Balkan ülkesi.

Balkan intifada : Balkan intifadası.

İngilizce Alkanet Türkçe anlamı, Alkanet eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Alkanet ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A chromosome : A kromozomu. Diploit bir kromozom takımındaki normal kromozomlar, b kromozomunun zıddı ve normalden fazla olan kromozomlar.

 

A cell : A hücresi. Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfa hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre.

Acacia : Arap zamkı. Mimoza. Akasya sakızı. Akasya. Küstüm otugiller (mimosaceae) familyasından, parçalı yapraklı, sarı çiçekli, çanak ve taç yaprakları 4-5 parçalı, park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren çalı ya da ağaç formundaki bitkiler. Salkım ağacı.

A protein : A proteini. Triptofan sentetaz enziminin bir protein alt birimi. laktoz sentetaz enziminin bir parçası. tek iplikli rna fajlarındaki bir protein. olgunlaşma proteini. tütün mozaik virüsünün deneysel olarak meydana getirilen protein kılıfının bir oligomeri. Tek iplikli rna fajlarındaki bir protein.

Arnica : Dağtütünü. Mastıçiçeği. Sığırgözü. Arnika ilacı. Dağ tütünü. Öküzgözü. Dağkestanesi. Arnika.

A cells : Alfa hücreleri. A hücresi. Pankreasın langerhans adacıklarında glukagon salgılayan, içlerinde özel boyalarla boyanan, fevkalade parlak, alkolde çözünmeyen, kırmızı renkli granüller bulunan, az sayıdaki hücre. a hücreleri. hipofiz bezinin ön lobunda (pars distalis) yer alan, içlerinde asidofil granüller taşıyan, boyayı emen, büyüme hormonunu salgılayan bez hücreleri. asidofil hücreler. 3.mayalarda eşeyli üreme sırasında a hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre.

 

Aardvark : Damarlı dişliler (tubulidentata) takımının, yer domuzugiller (orycteropodidae) familyasından, 100 cm kadar uzunlukta, 30 cm kadar kuyruğu olan, afrika'da kazdığı inlerde yaşayan bir tür. Karınca yiyen. Yerdomuzu. Borudişli. Yer domuzu.

Aardvarks : Yer domuzugiller. Memeliler (mammalia) sınıfının, damarlı dişliler (tubulidentata) takımından, vücutları aralıklı olarak kıllarla örtülü, parmakları ve kulakları büyük, kanca tırnaklı türleri içine alan bir familya. Yerdomuzu. Memeliler (mammalia) sınıfının, etenliler (placentalia) alt sınıfından, az sayıda ve sütun biçiminde sıralanmış ve her birinin bir kanalı olan minesiz ve köksüz dişleri olan, ağızları boru biçiminde uzamış, kulakları büyük, seyrek kıllı, parmaklarında büyük kanca şeklinde tırnakları olan türlere sahip bir takım. Damarlı dişliler.

Alkanet synonyms : anchusa officinalis, oxtongue, oxtongues, a site, useless, anchusa, bugloss, abiotic factor, abo blood groups system, abiotic environment, arnicas, abductor muscle, hot air, abramis zone, abambulacral area, abacus bodies, aardwolf.

Alkanet ingilizce tanımı, definition of Alkanet

Alkanet kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A dyeing matter extracted from the roots of Alkanna tinctoria, which gives a fine deep red color.