Sığırdili nedir, Sığırdili ne demek

Sığırdili; bir bitki bilimi terimidir.

  • Sığırdiligillerden, 30-60 santimetre yüksekliğinde, tüylü, çok yıllık ve otsu bir bitki, öküzdili (Anchusa officinalis).
  • Cönk (I)

Yerel Türkçe anlamı:

İnce, uzun francala.

Bir çeşit şerbetli hamur tatlısı.

1.Yemeği de yapılan, dikenli bir çeşit yabanpancarı. 2.Eğreltiotu. 3.Basma ile başıbağlı tütünlerinin aşılanmasından elde edilen bir çeşit tütün (beğenilmeyen).

Sığırdili anlamı, tanımı:

Sığır : Geviş getirenlerden, boynuzlu büyükbaş evcil hayvanların genel adı. Anlayışsız, kaba saba kimse.

Sığırdiligiller : İki çeneklilerden, sığırdili ve havacıva bitkilerini içine alan familya.

Santimetre : Bir metrenin yüzde biri uzunluğunda bir ölçü birimi, santim (cm).

Tüylü : Tüyü olan. Uzun tüyleri olan kilim.

Yıllık : Yılda bir yapılan. Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan. Öğretim yılı sonunda hazırlanan, öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin özellikleriyle ilgili bilgiler ile eğlendirici konuların yer aldığı kitap. Yılın gün, hafta, ay vb. bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim, almanak. Bir yıl için, senelik, senevi. Bir yılda verilen ücret. Bir yıl içinde olan. Yılda bir çıkan ve o yılın olaylarını anlatan kitap, bülten, dergi vb. eser, salname.

 

Otsu : Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan, kısa ömürlü (bitki), otsul.

Bitki : Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat.

Öküzdili : Sığırdili.

Cönk : Saz şairlerinin, kendilerinin veya başkalarının şiirlerini derledikleri, uzunlamasına açılan, deri kaplı defter, sığırdili. Büyük yelkenli gemi.

Diğer dillerde Sığırdili anlamı nedir?

İngilizce'de Sığırdili ne demek? : n. anchusa

Almanca'da Sığırdili : Ochsenzunge