Santimetre nedir, Santimetre ne demek

Santimetre; bir matematik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Bir metrenin yüzde biri uzunluğunda bir ölçü birimi, santim (cm)

"Santimetre" ile ilgili cümleler

  • "Şişenin bir tarafı birer santimetre ara ile çizilmiş ve üzerine de birer rakam konulmuş." - A. Midhat

İngilizce'de Santimetre ne demek? Santimetre ingilizcesi nedir?:

centimeters

Fransızca'da Santimetre ne demek?:

centimètre

Santimetre hakkında bilgiler

Santimetre Uluslararası Birimler Sistemi'nin verilerine göre, metrenin yüzde biri değerindeki bir uzunluk ölçüsü birimidir. Metrik sistem içinde yer alır. Santimetre-gram-saniye (cgs) birim sistemindeki temel birimi oluşturur. Alan hesaplamalarında santimetrekare, hacim hesaplamalarında ise santimetreküp adını alır.

Santimetre ile ilgili Cümleler

  • Halının büyüklüğü 120'ye 160 santimetredir.
  • Sınıftaki kızların ortalama boyu 155 santimetreden fazladır.
  • Benim gençliğimde, Tahran'da devamlı en az on santimetre kar yağardı.
  • Aslında deniz bu yüzyılın başlangıcından beri on santimetre yükseldi bile.
  • Erkek kardeşim benden iki yaş büyük ve üç santimetre daha kısa.
  • Sınıftaki kızların ortalama büyüklükleri, bir metre yirmi beş santimetreden daha fazladır.
  • Bir metre yüz santimetredir.

Santimetre anlamı, tanımı:

 

Metre : Yer meridyen çemberinin kırk milyonda biri olarak kabul edilen, 100 cm'lik temel uzunluk ölçüsü birimi. Genellikle desimetre, santimetre, milimetrelere bölünmüş ölçü aracı.

Ölçü : Değer, itibar. Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin. Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu. Ölçüt. Belirlenmiş boyut. Ölçme sonucu bulunan rakam. Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı. Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi.

Birim : Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite. Bir kümenin her elemanı. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite.

Santim : Bazı ülkelerde kullanılan para biriminin yüzde birine eşit olan küçük para birimi. Santimetre.

Santimetrelik : Belli bir santimetre uzunluğunda olan. Dalga boyu bir ile on santimetre arasında değişen radyo dalgaları gölgesi.

Uluslararası : Çeşitli milletlerin arasında yapılan, milletlerin arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletlerarası, beynelmilel, enternasyonal.

 

Sistem : Yol, yöntem. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Dizge. Düzen. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Model, tip.

Değer : Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Üstün nitelik, meziyet, kıymet.

Uzunluk : Süre yönünden uzun olma durumu. Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı. Yazının, sözün kapsam yönünden genişliği. İki nokta arasındaki yer aralığının ölçümü, tul. Bir yüzeyin iki temel boyutundan en büyük olanı, boy, en karşıtı.

Metrik : Ölçümlü.

Gram : Kilogramın binde biri değerindeki ağırlık ölçüsü birimi.

Saniye : Bir derecenin üç bin altı yüzde biri. Bir dakikanın altmışta biri olan zaman birimi. Fizik ve mekanikte zaman birimi.

Santimetre kare : (matematik)

Santimetre küp : (matematik)

Santimetrekare : Kenarı 1 santimetre olan bir karenin alanına eşit yüzey ölçüsü birimi.

Santimetreküp : Kenarı 1 santimetre olan bir küpün hacmine eşit hacim ölçüsü birimi.

Diğer dillerde Santimetre anlamı nedir?

İngilizce'de Santimetre ne demek? : n. centimeter, centimetre [Brit.]

Fransızca'da Santimetre : centimètre [le]

Almanca'da Santimetre : n. Zentimeter

abbr. cm

Rusça'da Santimetre : n. сантиметр (M)

abbr. см (M)