Uzunluk nedir, Uzunluk ne demek

 • Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
 • Bir yüzeyin iki temel boyutundan en büyük olanı, boy, en karşıtı.
 • Yazının, sözün kapsam yönünden genişliği.
 • Süre yönünden uzun olma durumu.
 • İki nokta arasındaki yer aralığının ölçümü, tul.

"Uzunluk" ile ilgili cümle

 • "Üç buçuk metre uzunluğunda bir kalas bul, getir." - H. R. Gürpınar
 • "Kitabın adı uzun fakat insanda okumak merakı uyandırdığı için bu uzunluk yakışıksız kaçmamış." - N. Hikmet

Bilişim alanındaki terim anlamı:

[Bakınız: boy]

Kimya'daki anlamı:

SI sisteminde metre olarak ölçülen iki nokta arasındaki uzaklık.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Bir doğru üzerinde bulunan bir noktalar kümesinin kapsamı.

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Bir filmin uzunluk birimiyle (metre ya da ayak) belirtilen boyu.

İngilizce'de Uzunluk ne demek? Uzunluk ingilizcesi nedir?:

length, lenght, film length

Osmanlıca Uzunluk ne demek? Uzunluk Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

tûl

Uzunluk anlamı, tanımı:

Uzunluk ölçüsü : Uzunluğu ölçmek için kullanılan metre, yarda vb. herhangi bir birim.

Dili uzunluk : Dili uzun olma durumu.

Eli uzunluk : Eli uzun olma durumu.

Kolu uzunluk : Kolu uzun olma durumu.

Dalga uzunluğu : Dalga boyu.

Vurgu uzunluğu : Bir kelimede vurgulu hecenin uzunluğu.

 

Uzak : Yakın olmayan yer. Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan. İhtimali az olan. Eli, gücü veya hükmü yetişmez. Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı. Arada çok zaman bulunan.

Nokta : Nöbetçi bulunan yer. Hiçbir boyutu olmayan işaret. Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Orta nokta. Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret. Yer. Nöbetçi, gözcü, bekçi. Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.). Sınır, derece, radde. Konu, konu ile ilgili önemli bölüm.

Ölçü : Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu. Belirlenmiş boyut. Değer, itibar. Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi. Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin. Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı. Ölçüt. Ölçme sonucu bulunan rakam.

Yüzey : Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz.

Temel : En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz. Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.

Boyut : Film veya fotoğrafta boyut, format. Durum, nitelik. Bir cismin herhangi bir yöndeki uzantısı. Genişlik, kapsam. Doğruların, yüzeylerin veya cisimlerin ölçülmesinde ele alınan üç doğrultudan uzunluk, genişlik ve derinlikten her biri, buut.

Büyük : Önemli. Üstün niteliği olan. Niceliği çok olan. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Büyük abdest.

 

Kapsam : Kaplam. Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu, şümul.

Süre : Kur'an'ın yüz on dört bölümünden her biri.

Uzun : Ayrıntılı olarak, derinlemesine. Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren. İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı. Ayrıntılı.

Olma : Olmak işi.

Uzunluk birimi : İplik veya halatın bir kilogramının kaç metre olduğunu ifade eden, m/kg olarak gösterilen ölçü birimi.

Uzunluk ile ilgili Cümleler

 • Bir santimetre bir uzunluk ölçüsü birimidir.
 • Köprü ne kadar uzunluktadır?
 • O ne kadar uzunlukta?
 • Onlar ne uzunlukta?
 • Golden Gate Bridge ne kadar uzunluktadır?
 • Seto Köprüsü ne kadar uzunluktadır?
 • O küpün hacmini, uzunluk, en ve yüksekliği birbiriyle çarparak bulursun.

Diğer dillerde Uzunluk anlamı nedir?

İngilizce'de Uzunluk ne demek? : n. length, lengthiness, extent, linear measurement, long

Fransızca'da Uzunluk : longueur [la], métrage [le]

Almanca'da Uzunluk : n. Länge, Meterzahl, Umständlichkeit, Weite

Rusça'da Uzunluk : n. длина (F), протяжение (N), протяженность (F), дальность (F), продолжительность (F), долгота (F), метраж (M)