Dalga uzunluğu nedir, Dalga uzunluğu ne demek

  • Dalga boyu

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Bir elektromıknatıs dalganın birbirini izleyen iki uç noktasının metreyle belirtilen uzunluğu.

Bir dalganın eşit evreli noktaları arasındaki uzunluk. (Dalga uzunluğu, dalga deviniminin hızının, yinelenimine bölünmesiyle bulunur. Buna göre, dalga uzunluğu, yinelenimle ters orantılıdır: Dalga uzunluğu arttıkça yinelenim azalır, yinelenim yükseldikçe dalga uzunluğu azalır).

Bir verici dalgalığın ürettiği, birbirini izleyen iki elektromıknatıs dalga arasındaki uzunluk.

İngilizce'de Dalga uzunluğu ne demek? Dalga uzunluğu ingilizcesi nedir?:

wavelength

Dalga uzunluğu kısaca anlamı, tanımı:

Dalga : Saçların kıvrım genişliği. Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket. Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem. Dalgınlık. Arka arkaya gelen kriz vb. olayların her biri. Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu. Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi. Geçici sevgili. Geçici aşk ilişkisi. Gizli iş, dalavere. Bir yüzeydeki kıvrım.

Dalga boyu : Yan yana iki dalga sırtı arasında kalan ve uzunluğu yerine göre birkaç metreden birkaç yüz metreye kadar ulaşabilen yatay uzaklık, dalga uzunluğu. Devirli hareketlerde bir devir içindeki hareketin yayıldığı uzaklık, dalga uzunluğu.