Eli uzunluk nedir, Eli uzunluk ne demek

  • Eli uzun olma durumu

Eli uzunluk anlamı, kısaca tanımı:

Uzunluk : Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı. Süre yönünden uzun olma durumu. İki nokta arasındaki yer aralığının ölçümü, tul. Bir yüzeyin iki temel boyutundan en büyük olanı, boy, en karşıtı. Yazının, sözün kapsam yönünden genişliği.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır.

Uzun : Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren. Ayrıntılı olarak, derinlemesine. İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı. Ayrıntılı.

Olma : Olmak işi.