Kolu uzunluk nedir, Kolu uzunluk ne demek

  • Kolu uzun olma durumu

Kolu uzunluk anlamı, tanımı:

Uzunluk : Bir yüzeyin iki temel boyutundan en büyük olanı, boy, en karşıtı. Yazının, sözün kapsam yönünden genişliği. İki nokta arasındaki yer aralığının ölçümü, tul. Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı. Süre yönünden uzun olma durumu.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Uzun : İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı. Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren. Ayrıntılı olarak, derinlemesine. Ayrıntılı.

Olma : Olmak işi.