Tribulosis türkçesi Tribulosis nedir

Tribulosis ingilizcede ne demek, Tribulosis nerede nasıl kullanılır?

Tribulation : Dert. Mihnet. Musibet. Sıkıntı. Keder. Büyük sıkıntı. Bela. Felaket. Sorun. Çile.

Tribulations : Dert. Sıkıntı. Çile. Musibet. Bela.

Trials and tribulations : Sıkıntı ve güçlükler. Sıkıntılar.

İngilizce Tribulosis Türkçe anlamı, Tribulosis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Tribulosis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

Abdomen : Karnın altı. Karın (böcek gövdesinde). Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Böcek gövdesinin alt kısım. Batın. Karın. Abdomen.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

 

Abattoir : Salhane. Kesimevi. Mezbaha. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abdominal palpation : Abdominal palpasyon. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

Abdominal distention : Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Abdominal gerginlik. Karın gerginliği.

Tribulosis synonyms : a band, abaxial, abdominal pain, sporidesmin poisoning, abamectin, yellow bighead, a clay, a dna.