Uzunluk ölçüsü nedir, Uzunluk ölçüsü ne demek

Uzunluk ölçüsü; bir matematik terimidir.

  • Uzunluğu ölçmek için kullanılan metre, yarda vb. herhangi bir birim

Uzunluk ölçüsü anlamı, tanımı:

Uzunluk : İki nokta arasındaki yer aralığının ölçümü, tul. Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı. Bir yüzeyin iki temel boyutundan en büyük olanı, boy, en karşıtı. Süre yönünden uzun olma durumu. Yazının, sözün kapsam yönünden genişliği.

Ölçü : Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin. Ölçüt. Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi. Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. Değer, itibar. Belirlenmiş boyut. Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu. Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı. Ölçme sonucu bulunan rakam.

Ölçmek : Aşırı olmamasına dikkat etmek, kontrol etmek. En, boy, hacim, süre gibi nicelikleri kendi cinslerinden seçilmiş bir birimle karşılaştırıp kaç birim geldiklerini belirtmek.

Metre : Genellikle desimetre, santimetre, milimetrelere bölünmüş ölçü aracı. Yer meridyen çemberinin kırk milyonda biri olarak kabul edilen, 100 cm'lik temel uzunluk ölçüsü birimi.

Yarda : 91,4 santimetrelik İngiliz uzunluk ölçüsü birimi.

 

Birim : Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit. Bir kümenin her elemanı. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite.

Diğer dillerde Uzunluk ölçüsü anlamı nedir?

Almanca'da Uzunluk ölçüsü : Längenmaß m