Anaphase türkçesi Anaphase nedir

  • Hücre bölünmesinde hücrelerin bölünmeye başladığı evre (biyoloji terimi).
  • Ana faz.
  • Ağanevre.
  • Anafaz.

Anaphase ingilizcede ne demek, Anaphase nerede nasıl kullanılır?

Anaphor : Artgönderim (dilbilim) yinelem. Gönderim. Gönderge.

Anaphora : Yinelem. Artgönderim. Artgönderim (dilbilim) birbirini izleyen ifadelerin başında kelime veya ifade tekrarı (genellikle vurgulama için). Öncül. Önyinelem.

Anaphoresis : Anaforez.

Anaphrodisia : Zindelik eksikliği. Cinsel soğukluk. Anafrodizi. Anafrodizya. Marazı cinsel isteksizlik. Cinsel isteksizlik. İktidarsızlık. Cinsel iktidarsızlık.

Anaphrodisiac : Cinsel isteği bastıran. Cinsel isteği bastıran ilaç. Cinsel isteği azaltan. Anafrodizyak.

Antianaphylaxis : Anafilaksiyi gideren, anafilaksiye karşı. Antianafilaksi.

Anaphroditic : Anafroditik.

Anaphylactic : Anaflaktik. Ettirgen faktöre daha erken maruz kalmak nedeniyle aşırı hassas olma. Anafilaktik.

Cytotoxic anaphylaxis : Sitotoksik anaflaksi. Hücre yüzeyi için spesifik olan antikorların bir hayvana enjekte edildiğinde meydana gelen bir tip aşırı duyarlılık.

Anaphylatoxin : Anafilotoksin.

İngilizce Anaphase Türkçe anlamı, Anaphase eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Anaphase ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Miosis : Miyozis. Göz bebeği büzülümü. Göz bebeği daralması. Miyoz. Gözbebeği büzülmesi.

Meiosis : Eşey organlarında eşey hücrelerinin oluşması sırasında diploit veye somatik kromozom sayısının yarıya indiği ve dört haploit hücrenin oluştuğu hücre bölünmesi tipi, indirgeme bölünmesi, indirgenme bölünmesi, mayotik bölünme, mayoz bölünme, redüksiyon bölünmesi. Redüksiyon bölünmesi. Eşey organlarında eşey hücrelerinin oluşması sırasında diploit veya somatik kromozom sayısının yarıya indiği ve dört haploit hücrenin oluştuğu hücre bölünmesi tipi. redüksiyon bölünmesi, indirgeme bölünmesi. Meyoz. Az gösterme. Yarılanımlı çoğalma. Eşeyli bölünme. İndirgenme bölünmesi. Canlının cinsiyet hücrelerinde kromozom sayılarının yarıya indirildiği, birinci ve ikinci olgunluk bölünmesi. olgunlaşma bölünmesi de denilen bu bölünmeyle her tür için belirli sayıdaki kromozom sayıları korunmuş olur. ard arda gelen iki mitoz bölünmedir. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Anaphase synonyms : reduction division, phase of cell division.