Approved agenda türkçesi Approved agenda nedir

  • Kesin gündem.

Approved agenda ingilizcede ne demek, Approved agenda nerede nasıl kullanılır?

Approved : Vefalı. Vefakar. Tasdikli. Kabul edilmiş. Onaylanmış veya tasdikli. Geçerliliği kabul edilmiş. Onanmış. Onaylı. İzinli. Makbul.

Agenda : Gün tertibi. Görüşülecek işler. Görüşülecek konular. Gündem. Toplantılarda görüşülecek konulara ilişkin çizelge. Muhtıra. Toplantı gündemi. Ajanda. Yapılacak işler.

Approved budget : Onaylı bütçe. Onaylanmış bütçe. Onaylanmış olan paranın tahsisatı.

Approved by : Onay. Onaylayan.

Approved change : Onaylanmış değişiklik.

Approved circuit : Onaylı devre. Emniyetli devre. Güvenli devre.