Approved türkçesi Approved nedir

Approved ile ilgili cümleler

English: Congress approved the plan in August 1969.
Turkish: Kongre Ağustos 1969'da planı onayladı.

English: Ali approved it.
Turkish: Ali onu onayladı.

English: He said the treaty must be approved as written.
Turkish: O, antlaşma yazılı olarak onaylanmalı dedi.

English: All of us approved of the plan.
Turkish: Hepimiz planı onayladık.

English: Both houses of Congress approved Jefferson's proposal.
Turkish: Kongre'nin her iki meclisi Jefferson'un teklifini onayladı.

Approved ingilizcede ne demek, Approved nerede nasıl kullanılır?

Approved agenda : Kesin gündem.

Approved budget : Onaylı bütçe. Onaylanmış bütçe. Onaylanmış olan paranın tahsisatı.

Approved by : Onay. Onaylayan.

Approved change : Onaylanmış değişiklik.

Approved circuit : Güvenli devre. Onaylı devre. Emniyetli devre.

Approved plan : Onaylı tasar. Bir kentin, düzentasarının, yurttaşlar ve kamu kuruluşları yönünden bağlayıcılık ve kesinlik kazanabilmesi için özeksel yönetimce, ülkemizde imar ve iskan bakanlığınca onaylanmış biçimi. Tasdikli plan.

Be approved of : Beğenilmek. Kabul edilmek.

 

Approved overdraft : Bir banka hesabından fazla para çekmek için izin verilen en yüksek miktar. Bankadaki hesap mevcudundan fazla para çekme onayı.

Approved edition : Yazarından izin alınmak ve akçalı haklarının karşılığı ödenerek yapılan baskı. Yazarın izniyle basım.

Approved school : Islahevi. Islahevi (ingiliz ingilizcesi).

İngilizce Approved Türkçe anlamı, Approved eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Approved ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Orthodox : Akılcı. Göreneksel. Tam. Doğru. Ortodoks. Herkesin inandığına inanan. Hıristiyanlığın büyük mezheplerinden biri olan ortodoksluğu benimseyen kişi. Alışılmış.

Certificated : Onaylanmış. Sertifikalı. Tevsik edilmiş. Diplomalı. Resmi. Belgeli. Mevsuk.

Ascertained : Doğrulanmış. Onaylanmış. Tespit olunmuş. Aydınlatılmış.

Uncontested : Tek adaylı. Tek partili.

Satisfactory : Tatminkar. Doyurucu. Yeterli. Memnuniyet verici. Tatmin edici. Kabul edilebilir. Elverişli. Dolgun. Memnun edici.

Canonical : Meşru. Helal. Kuralsal. Kilise kanununa göre belirlenen. Doğal. Standart. Kanuni. Kutsal kitapta geçen. Kanonik.

Experimented : Üzerinde deney yapılmış. Deney yapmak. Deneye tabi tutmak. Denemek. Tecrübe edilmiş.

Licensed : İmtiyazlı. Vesikalı. Ruhsatlı. Yetkili. Ehliyetli. Lisanslı. Lisansı.

Palatable : Makul. Hoşa giden. İçilebilir. Lezzetli. Hoş. (yenir) yutulur. Tadı güzel. Yenebilir. Lezettli.

One of us : Ait olan. İçimizden biri. Bizden biri. Popüler.

Approved synonyms : loyal, allegiant, authorized, recognized, admitted, certified, agreeable, off duty, on, at liberty, licenced, verified, permitted, examined, tried, on leave, faithful, up to snuff, constant, confirmed, canonicals, understood, authorised, attested, received, desirable, proven, postulated, adopted, authenticated, agreed, true hearted, holidaymaker.

 

Approved zıt anlamlı kelimeler, Approved kelime anlamı

Unauthorized : Onaylanmamış. Yetkisiz. Ruhsatsız. Salahiyetsiz. İzinsiz. Yasak. Gayri resmi. Resmi olmayan.