Agenda türkçesi Agenda nedir

 • Gündem.
 • Ruzname.
 • Toplantı gündemi.
 • Ajanda.
 • Gün tertibi.
 • Muhtıra.
 • Toplantıda tartışılacak konular listesi.
 • Görüşülecek konular.
 • Toplantılarda görüşülecek konulara ilişkin çizelge.
 • Ekonomi alanında kullanılır.
 • Görüşülecek işler.
 • Yapılacak işler.

Agenda ile ilgili cümleler

English: Now we come to the first agenda item.
Turkish: Biz şimdi ilk gündem maddesine geliyoruz.

English: The agenda for the meeting has been distributed.
Turkish: Toplantı için gündem dağıtıldı.

English: The agenda has changed.
Turkish: Gündem değişti.

English: Here is the final agenda for the meeting on June 16th.
Turkish: 16 Haziran'daki toplantı için işte son gündem.

English: A few people mentioned they would like to attend some sessions later in the day on the Technical Session Agenda.
Turkish: Teknik Oturum Gündeminde birkaç kişi daha sonra gün içindeki bazı oturumlara katılmak istediklerinden söz ettiler.

Agenda ingilizcede ne demek, Agenda nerede nasıl kullanılır?

Approved agenda : Kesin gündem.

Impact on the agenda : Gündem üzerindeki etki. Güncel öncelikler üzerindeki etki.

Out of agenda : Gündem dışı.

Agendaless : Gündemsiz. Günlük programı olmayan.

Agendas : Ajanda. Muhtıra. Toplantıda tartışılacak konular listesi. Toplantı gündemi. Görüşülecek işler. Görüşülecek konular. Ruzname. Gündem.

 

Lagend : Denize atılan ekipman ya da yiyecek.

Agency : Tecimyerlerin çalıştıkları yerlerinin, ücret paylarının ya da genel olarak yapmış oldukları işlemlerinin tümü. Temsilci. Şirket veya kuruluş adına birtakım etkinlikler yapmakla görevlendirilen kurum veya kuruluş. Temsilcilik, temsilcilik işyarı, temsil ilişkileri, temsil yetkileri, temsil anlaşması gibi konular üzerinde çalışma ve iş yapma gücü. Vasıta. Acentelik. Acente temsilciliği. Fail. Ajans. Tecimyerlik.

Agencies : Aracılık. Acenta. Acenteler. Ajans. Vasıta. Organ.

Agence france presse : Ajans france presse.

Agendums : Yapılacak işler taslağı. Gündem. Program. Görüşülecek konular.

İngilizce Agenda Türkçe anlamı, Agenda eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Agenda ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A posteriori criteria : Ardıl ölçüt.

Order book : Sipariş defteri.

Memos : Hatırlatıcı not. Kısa not. Not. Bildiri.

Dockets : Etiketlemek. Fiş. Etiket. Bekleyen davalar listesine kaydetmek. Listeye kaydetmek. Özetlemek. Özet olarak deftere geçirmek. Adres etiketi. İş listesi.

Memoranda : Not. Bildiri.

Fare : Navlun. Geçinmek. Başından geçmek. Bilet ücreti. Gıda. Yiyecek. Yola çıkmak. Gitmek (iş için). Üstesinden gelmek. Yol parası.

Agendum : Program. Yapılacak işler taslağı.

A posteriori probability : Ardıl olasılık.

List : Bankalarda her tür belgelerin, ya da belgit, para ve türlü değerlerin ayrıntılarını gösteren çizelge. Listelemek. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Birimleri bir ölçüt ya da dizgeye göre sıra düzeni içinde toplayan ya da dizgesiz olarak alt alta sıralayan dizim. Deftere yazmak. Yana yatmak. Geminin yan yatması. Kaydetmek. Liste. Dizelge.

 

Journal : Günlük. Dergi. Yevmiye defteri. Seyir defteri. Anı defteri. Saptanılması gereken işlemleri günlemleri sırası ve ayrımları ile düzenli olarak belirten yazılık. Günce. Şaft yatağı.

Agenda synonyms : agenda item, docketed, program, agendas, spotlight, diary, a posteriori analysis, a b model, abc method, a priori probability, memorandum, order of the day, programme, listing, a priori information, agendums, menu, a posteriori information, diaries, datebook, memo book, cahier, planner, memo, plan, order of business, internal memory, memorandums, a priori analysis, aalen estimator, abadir test, aalens linear regression model, daybooks.