Agendaless türkçesi Agendaless nedir

  • Gündemsiz.
  • Günlük programı olmayan.

Agendaless ingilizcede ne demek, Agendaless nerede nasıl kullanılır?

Approved agenda : Kesin gündem.

Impact on the agenda : Gündem üzerindeki etki. Güncel öncelikler üzerindeki etki.

Out of agenda : Gündem dışı.

Agenda : Gün tertibi. Muhtıra. Ajanda. Toplantılarda görüşülecek konulara ilişkin çizelge. Görüşülecek konular. Toplantı gündemi. Ruzname. Gündem. Görüşülecek işler. Yapılacak işler.

Agendas : Ajanda. Görüşülecek işler. Muhtıra. Gündem. Toplantıda tartışılacak konular listesi. Görüşülecek konular. Ruzname. Toplantı gündemi.