Out of agenda türkçesi Out of agenda nedir

Out of agenda ingilizcede ne demek, Out of agenda nerede nasıl kullanılır?

Out : Kovmak. Dışarı atmak. Bayılmak. Dışarı çıkarmak. Çıkarmak. Çıkış. Dışarıda. Dışarı. Meydana çıkmak. Kendini belli etmek.

Of : -nin. -li. -in. -dan. -nın. Yüzünden. Den. Li. Karşı. -den övünerek bahsetmek.

Agenda : Toplantı gündemi. Gündem. Gün tertibi. Ajanda. Yapılacak işler. Toplantılarda görüşülecek konulara ilişkin çizelge. Toplantıda tartışılacak konular listesi. Görüşülecek konular. Ruzname.

Out of : Dışına. -da.....-ı -den....-ü -nin haricinde veya (oran olarak). Dışında. -den uzak. -den dışarı. -den yapılmış. -dan. -sız. -in dışında. Arasından.

Out of action : İşlemeyecek hale gelmiş. Saf dışı (oyuncu veya asker). Sakatlanmış. Kullanılmaz halde. Kullanım dışı. Çalışmaz halde. Kullanımdan çıkarılmış.

Out of danger : Tehlikeden uzak. Tehlikesiz. Herhangi bir tehlikenin kalmaması. Tehlikeden çıkmış. Tehlikeyi atlatmış. İyileşmiş.

Out of breath : Nefesi kesilmiş. Soluk soluğa. Soluksuz. Soluğu kesilmiş. Nefessiz. Nefes nefese. Soluğu kesilmiş bir halde.

Out of band signaling : Bantdışı imleşim.

Out of date : Zamanaşımına uğramış. Modası geçmiş. Çağdışı. Güncelliğini yitirmiş. Kullanılmayan. Tarihi geçmiş. Demode. Eski moda. Günü geçmiş. Geçerliliği sona ermiş dokümanlar.

Out of commission : Kötü durumda. Hizmet dışı. Görev yapamaz durumda. Kullanılmaz durumda. Çalışamaz durumda. Bozuk.