Agendas türkçesi Agendas nedir

  • Toplantı gündemi.
  • Görüşülecek işler.
  • Ruzname.
  • Muhtıra.
  • Görüşülecek konular.
  • Ajanda.
  • Toplantıda tartışılacak konular listesi.
  • Gündem.

Agendas ingilizcede ne demek, Agendas nerede nasıl kullanılır?

Approved agenda : Kesin gündem.

Impact on the agenda : Gündem üzerindeki etki. Güncel öncelikler üzerindeki etki.

Out of agenda : Gündem dışı.

Agenda : Ajanda. Toplantılarda görüşülecek konulara ilişkin çizelge. Görüşülecek işler. Yapılacak işler. Gündem. Toplantı gündemi. Ruzname. Muhtıra. Gün tertibi.

Agendaless : Gündemsiz. Günlük programı olmayan.

Agencies : Acenta. Aracılık. Vasıta. Acenteler. Ajans. Organ.

Lagend : Denize atılan ekipman ya da yiyecek.

Agendum : Gündem. Yapılacak işler taslağı. Program. Görüşülecek konular.

Agency contract : Acentelik sözleşmesi.

Agendums : Program. Gündem. Yapılacak işler taslağı. Görüşülecek konular.

İngilizce Agendas Türkçe anlamı, Agendas eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Agendas ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Agendums : Program. Yapılacak işler taslağı.

Planner : Plancı. Tasarımcı. Plan yapan kişi. Not defteri. Kentbilimde, genel olarak kent tasarlamasıyla uğraşan kimse. bk. kentbilim uzmanı. Planlamacı. Plan yapan kimse. Tasarcı.

 

Schedule : Yapılacak işlerin bölümlerini ve her bölümü gösteren örnekseme. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Tarifeye yazmak. İlave etmek. Şifte yazmak. Programlamak. Plan. Liste. Çizelgelemek. Tarifeye geçirmek.

Memoranda : Not. Bildiri.

Memorandums : Muhtıralar. Not. Duyurular. Bildiri.

Order of the day : Günün konusu. Ordu emri. Gün içindeki program. Günlük emir.

Agenda : Yapılacak işler. Toplantılarda görüşülecek konulara ilişkin çizelge.

Memo book : Günlük.

Memorials : Anma töreni. Anmalık. Bildiri. Abide. Önerge. Anıt. Hatırlatıcı. Tezkere.

List : Listelemek. Kaydetmek. Dizelge. Birimleri bir ölçüt ya da dizgeye göre sıra düzeni içinde toplayan ya da dizgesiz olarak alt alta sıralayan dizim. Listesini yapmak. Yana yatmak. Deftere yazmak. Liste. Geminin yan yatması. Ayrıntılı çizelge.

Agendas synonyms : agenda item, memo, journal, memorandum, docketed, datebook, plan, spotlight, programme, daybook, docketing, menu, dockets, diary, memorial, agendum, order of business, diaries, internal memory, order book, daybooks, cahier, listing, docket, fare, program, memos.