Gündem nedir, Gündem ne demek

 • Toplantılarda görüşülecek konuların bütünü, ruzname.
 • Yaşanan günlük olaylar

Yerel Türkçe anlamı:

Uysal, herşeyi kolay kabul eden (kimse).

Döveni boyunduruğa bağlayan eğri ağaç.

Hukuki terim anlamı:

rûznâme.

Bilimsel terim anlamı:

Toplantılarda görüşülecek konulara ilişkin çizelge.

İngilizce'de Gündem ne demek? Gündem ingilizcesi nedir?:

agenda

Gündem tanımı, anlamı:

Gündeme almak : Bir kurul toplantısında görüşülecek konuları bir listeyle belirlemek.

Gündeme getirmek : Bir konuya güncellik kazandırmak. bir toplantıda bir konuyu tartışmak, görüşmek için önermek.

Gündemi değiştirmek : Doğal akışı içinde ilerleyen işlerin bir sebepten dolayı yönünü değiştirmek.

Gündem dışı : Toplantı programının dışında (kalan).

Toplantı : Toplanma, bir araya gelme, kabarıklık oluşturma. Bir meclisin bir yıl içindeki birleşimlerinin her biri. Birden çok kimsenin belirli amaçlarla bir araya gelmesi, içtima.

Görüş : Gözle bir şeyi algılama yetisi. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir. Görme işi. Cezaevi veya hastanedeki birine yapılmış olan ziyaret.

Ruzname : Günlük olayların yazıldığı defter. Gündem. Olayların zaman sırasına göre yazılmış bulunduğu defter.

 

Günlük : Günü gününe tutulan hatıra, günce, muhtıra. Üzerinden gün geçmiş veya geçecek. O günkü, o günle ilgili. Tütsü için kullanılan bir tür ağaç sakızı. Günü gününe tutulan anı yazısı veya bu yazıları içine alan eser, günce. Her gün yapılan, her gün yayımlanan, her gün çıkan.

Olay : Önemli tarihsel olgu, fenomen. Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka.

Gündemir : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Sağlam ve kuvvetli ışık saçan.

Gündem ile ilgili Cümleler

 • Gündem değişti.
 • Tom'un bir gündemi var.
 • Biz şimdi ilk gündem maddesine geliyoruz.
 • Toplantı için gündem dağıtıldı.
 • Gündemde ne var?
 • Bu mesele gündeme geldiği günden beri inkâr ediyorlardı.
 • Bugünün gündeminde başka ne var?
 • Gündemde başka ne var?
 • Bu yüzden o konuyu gündeme getirmedim.
 • Onların bir gündemi var.

Diğer dillerde Gündem anlamı nedir?

İngilizce'de Gündem ne demek? : n. agenda, journal, docket, order book

Fransızca'da Gündem : ordre du jour

Almanca'da Gündem : n. Tagesordnung

Rusça'da Gündem : n. повестка (F)