Memos türkçesi Memos nedir

Memos ingilizcede ne demek, Memos nerede nasıl kullanılır?

Memo book : Ajanda. Günlük.

Electrically erasable programmable read only memo : Eeprom (bilgisayar). Elektrikle silinebilir programlanabilir salt okunur bellek. Sadece elektrik aracılığı ile silinebilir salt okunur bellek.

Memo : Bildiri. Not. Kısa not. Hatırlatıcı not. Muhtıra.

Memoir : İnceleme yazısı. Anı. Biyografi. Anı yazısı. Rapor.

Memoirist : Anı yazarı. Anıcı.

Memorandum : Nota. Genelge. Tecimde kullanılan yazılım kağıdı yarısı kadar bir kağıt üzerine genişlemesine ekleme biçiminde yazılan uyarı. Not. Ansıtaç. Tezkere. Andıç. Memorandum. Duyuru.

Memorable : Hatırlanmaya veya anmaya değer. Unutulmaz. Anılmaya değer. Hatırlanmaya değer. Akılda kalıcı.

Memoranda : Not. Muhtıra. Bildiri.

Memorableness : Unutulmazlık.

Memoirs : Tutanaklar. Anılar. Yaşam öyküsü. Hatıralar. Günlük. Hatırat.

İngilizce Memos Türkçe anlamı, Memos eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Memos ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bulletins : Haber bülteni. Duyuru. Dergi. Bülten.

Annunciation : Tebliğ. Bildirme. Bu bildiri anısına yapılan kilise tatil günü. Duyuru. İlan. Cebrail meleğin meryem ana'ya isa peygamber'in vücut bulmasını bildirmesi. Haber verme. Haber. İhbar.

 

Asseverations : Tanığın söylediklerinin gerçek olduğunu vicdanen temin etmesi. Beyan. İddia.

Annunciations : Bildirme. Haber. Duyuru. Haber verme. İlan. Tebliğ. İhbar.

Announcement : Duyuru. İlan. Anons. Tebliğ. İlan etme. İhbar. Haber (radyo ve televizyon terimi). Duyurma. Bildirme.

Aide memoire : Nota (pol.). Anımsatıcı not. Diplomatik muhtıra.

Degree : Mertebe. Dizil. Öğrenim derecesi. Mevki. Bilgisayar, eğitim, fizik, ekonomi alanlarında kullanılır. Karşılaştırmalı üstünlük derecesi (dilbilgisi terimi). Düzey. Kademe. Derece. Evre.

Ban : Banlamak. Afaroz etmek. Afaroz. Menetmek. Yasak. Beyanname. Boykot etmek. Vali (macar). Yasaklamak.

Announcements : Duyuru. Duyurma. İlanlar. Bildirme. İlan. Anons. Haber (radyo ve televizyon terimi). İlan etme.

Memos synonyms : position paper, memo, memorandums, internal memory, memorial, asseveration, message, announcing, memoranda, bulletin, agendas, billet, declaring, declaration, note, mark, communiques, memorandum, memorials, communique, annotation, cahier, journal, agenda, chit, assertions, assertion, chits, billets, annotations, momus, grade.